Gezondheid

2015-11-12

Belgen grijpen te vaak en te snel naar pillen. Deels omdat de terugbetaling van psychotherapie nog steeds niet geregeld is. Nochtans maakte de wet op de geestelijke gezondheidsberoepen, onder impuls van vorig gezondheidsminister Laurette Onkelinx (PS), hiervoor de weg vrij. Maar opvolgster Maggie De Block (Open VLD) gaat nu dwarsliggen en laat na die wet uit te voeren. Hiervan zijn vooral de patiënten de dupe, want zonder wettelijk kader geen terugbetaling. Tegelijk – en ook dat is verontrustend - dreigt zo een verschraling van de geestelijke gezondheidszorg.

2015-11-10

Belgen grijpen steeds meer naar slaap- en kalmeringsmiddelen: vorig jaar ruim 13,2 miljoen doosjes of 500 miljoen dagdosissen. Ondertussen boekt minister De Block geen vooruitgang in de toegankelijkheid van psychotherapie. Integendeel: precies door het besparingsverhaal van de minister, ontbreekt het de gezondheidszorg aan middelen om de problemen aan te pakken. Doordat de terugbetaling van psychotherapie, zoals slaaptherapie, niet op de agenda staat, veroordeelt de minister mensen tot een leven aan de pillen.

2015-10-06

Toegegeven: de uitbreiding van de derdebetaler naar mensen met een verhoogde tegemoetkoming is een stap in de goede richting. Heel wat patiënten betalen voortaan enkel het remgeld bij de huisarts. Toch blijft de nieuwe regeling te beperkt en te ingewikkeld, en dreigt er bovendien stigmatisering. Want waarom kan dit niet meteen voor iedereen? Chronisch zieken met vaak hoge doktersrekeningen komen bijvoorbeeld niet in aanmerking. En kan iemand mij uitleggen waarom de nieuwe regeling niet opgaat voor een bezoek aan de tandarts of een specialist?

2015-06-04

900.000 Belgen stellen een doktersbezoek uit om financiële redenen. Dat was vorige zomer de onthutsende conclusie van een grootschalig onderzoek in opdracht van de Europese Commissie. Vooral bij eenoudergezinnen en Belgen met een laag inkomen is de situatie schrijnend. Nochtans is de toegang tot de gezondheidszorg cruciaal. Als patiënten wegblijven omdat ze het niet kunnen betalen, ondergraaft dat eigenlijk het hele systeem. Niet alleen mijn mening, maar ook die van befaamd gezondheidseconoom Lieven Annemans. We moeten dan ook de financiële drempels slechten.

2015-03-30

De Belgische abortuswet is 25 jaar oud. Een grote vooruitgang voor vrouwen en meisjes die heel wat ongewenste zwangerschappen heeft vermeden. Al klinkt vanuit de abortuscentra de vraag naar aanpassingen. Vooral de grens van 12 weken waarin een zwangerschapsafbreking mogelijk is staat ter discussie. De centra willen die liever optrekken tot de 20ste week. Zeker het debat waard, maar er zijn meer fundamentele noden.

2015-03-19

De Stichting tegen Kanker eist een verbod op commerciële zonnebankcentra. Dit om het aantal gevallen van huidkanker te verminderen. Economieminister Kris Peeters liet in de Kamercommissie bedrijfsleven weten dat hij nadenkt over een ‘registratiesysteem’. Daarover wil hij overleggen met de zonnebankcentra en --producenten. Too little too late: de sector heeft lang genoeg gehad om orde op zaken te stellen. Wat nu nodig is zijn meer controles. Zonnebankcentra die niet in orde zijn moeten dicht. Want de maat is vol!

Pages

Subscribe to Gezondheid