Maak abortus tot 20 weken mogelijk

Maak abortus tot 20 weken mogelijk
2016-08-09

Elk jaar gaan tussen de 500 en 600 Belgische vrouwen naar Nederland voor een abortus. Allemaal zijn ze meer dan 12 weken zwanger waardoor ze in ons land niet terecht kunnen. sp.a stelt - met steun van de abortuscentra - voor om de termijn op te trekken naar 20 weken. Zo helpen we een kleine maar zeer kwetsbare groep.

Abortus is een ingreep die mentaal en fysiek zwaar kan wegen. Daarom gebeurt die best dicht bij huis. Maar als een vrouw verder is dan 12 weken moeten de Belgische abortuscentra haar doorsturen naar Nederland. Mensonwaardig vinden die centra en sp.a. Zij pleiten ervoor om ook in ons land de wettelijke termijn op 20 weken te brengen.

Daarnaast vraagt sp.a om abortus definitief uit de Belgische strafwet te halen. Nu worden vrouwen met een schuldgevoel opgezadeld, terwijl de beslissing en de ingreep al zo belastend zijn. Tot slot willen de socialisten veel meer nadruk leggen op preventie. Via de scholen moeten jongeren veel meer bewust worden van de gevolgen van een ongewenste zwangerschap.