Mijn regio

2015-06-04

‘Verhuis je naar het eind van de wereld?’ Die vraag kreeg ik soms toen ik beslist had Leuven in te ruilen voor Haacht. Ga ik mijn vroegere stadsgenoten binnenkort gelijk moeten geven? De Vlaamse en de federale regering liggen alvast niet wakker van de bereikbaarheid van mijn nieuwe woonplaats. Integendeel. Na de afschaffing van de belbus verdwijnen nu ook de loketten in het treinstation. Splendid isolation, maar niet op vraag van de Haachtenaar. Een voorbode van nog meer onheil?

2015-05-24

Komt er een einde aan de vliegroute ‘Leuven Rechtdoor’ die onze regio al maanden uit de slaap houdt? We mogen het hopen. Intussen is een eerste stap gezet. Een Brusselse kortgedingrechter besliste immers dat de vliegroute binnen de 3 maanden moet opgeheven worden. Anders dient de Belgische Staat een dwangsom van 50.000 euro per dag te betalen.

2015-03-19

Meer betalen voor een slechtere dienstverlening: ziedaar het openbaar vervoerbeleid van de Vlaamse regering. Wat dit concreet betekent wordt ook in de ruime regio van Haacht pijnlijk duidelijk. Want vanaf 25 juni rijdt de belbus niet meer uit. Een gevolg van fikse besparingen bij De Lijn. De beslissing van de vervoersmaatschappij kwam hard aan. Ook bij het Haachtse gemeentebestuur dat pas na de feiten op de hoogte werd gesteld. De betrokken chauffeurs hadden toen – helaas- hun C4 al ontvangen.

2015-02-26

Op 24 februari stelde de provincieraad het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) Kampenhout-Sas voorlopig vast. Daarin is er geen plaats voor afvalverbranding. Voor een aantal nieuw te ontwikkelen zones is men nog strenger en sluit men ook andere vormen van afvalverwerking uit.

Hiermee eindigt wellicht een verhaal dat de ganse regio al jaren in zijn greep houdt. Want door de vernietiging van het vorige PRUP door de Raad van State stond de deur voor de afvaloven weer op een kier. Die deur wordt nu gesloten. Hopelijk voorgoed!

2015-01-06

Ga ik nog een pensioen hebben? Hoe hoog gaat dat dan zijn? Wat gaat er wijzigen aan de pensioenregeling? Tot welke leeftijd zal ik moeten werken? Welke intenties heeft de regering met de pensioenen? Heeft dat invloed op mijn situatie? Allemaal vragen die velen zich stellen. Op dinsdag 20 januari komt Frank Vandenbroucke uitleg geven in onze regio. Professor Frank Vandenbroucke is als expert terzake lid van de commissie pensioenhervorming 2020-2040. De opdracht van de commissie bestaat erin om nieuwe hervormingen voor te bereiden die de pensioenen moeten garanderen.

2014-11-20

Op de provincieraad van 18 oktober drong Jo De Clercq (sp.a) sterk aan alles in het werk te stellen om te beletten dat er in Kampenhout een verbrandingsoven komt. Door de recente vernietiging van het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) voor Kampenhout-Sas door de Raad van State lijkt immers de deur voor die afvaloven weer geopend. Erg slecht nieuws, want de plannen van Recover Energy betekenen een aanslag op milieu en gezondheid.

Pages

Subscribe to Mijn regio