Opinie

2012-05-26

Het gebeurt niet vaak, maar nu was het zo ver: ik ging akkoord met een N-VA-er. In De Ochtend (Radio 1) omschreef kamerlid Steven Vandeput het voorstel van Paul Magnette (PS) om de toplonen en de ontslagvergoedingen van overheidsmanagers te beperken als 'typisch socialistisch'. Vandeput slaat de nagel op de kop. Socialisten stellen in vraag dat wie aan de top staat meer verdient in een week, dan wie aan de band werkt in een jaar. Voor socialisten is het evident dat in tijden van besparingen ook de rijksten moeten inleveren.

2012-05-16

De federale overheid haalt haar eigen quotum (3 %) voor werknemers met een handicap niet. Weinig opbeurend nieuws en een doorn in het oog van de gehandicaptenorganisaties. Waar loopt het fout? Quota zijn een belangrijk instrument om partipatie op de arbeidsmarkt te verhogen. Maar met cijfers alleen kom je er natuurlijk niet. Een werkgever moet vooral tonen dat het menens is, en een heel pakket aan maatregelen uitwerken. Zoals de provincie Vlaams-Brabant, bijvoorbeeld. Die engageerde zich om op korte termijn 4 % personen met een handicap tewerk te stellen.

2012-03-29

Tijdens de schoolstrijd vocht menig gelovige om 'de ziel van het kind'. Arme bloedjes toevertrouwen aan een goddeloos lerarenkorps : het leek wel een gruwel. Op andere vlakken keek men minder nauw, getuige de lange reeks pedofilieschandalen met paters en priesters in de hoofdrol. Wandaden die met de mantel der liefde werden toegedekt.

2012-03-05

Geweld tegen holebi's komt steeds meer voor. Vooral in Brussel, maar nu ook in Leuven waar ik opgroeide en jaren schepen was. Er bekroop mij dadelijk een akelig gevoel : ik ken Leuven immers als een tolerante stad, die bovendien aan de wieg stond van het Holebifilmfestival. Wat is er aan de hand en hoe kunnen we die beangstigende evolutie stoppen?

2012-03-05

Goed nieuws: de ministerraad schaart zich achter het plan van Johan Vande Lanotte (sp.a) om de energieprijzen vanaf 1 april voor een jaar te bevriezen. Wie een variabele factuur heeft bespaart zo al gauw 4 à 5 procent. Een pluim op de hoed voor de socialisten die in het energiedebat consequent de kant van de consument kiezen. Met samenaankopen van gas en elektriciteit, zoals www.samenstroom.be, maar ook door maatregelen in de regering. Als energieprijzen de pan uitswingen en de koopkracht ondermijnen, moet daarop ingegrepen worden.

2012-01-18

Onlangs liet Griet Vandermassen, filosofe aan de Gentse universiteit, een ballonetje op (De Morgen, 21 december 2011). Misschien kunnen we de slechtere schoolprestaties van jongens aanpakken door weer aparte klassen in te richten? Terug naar de jongens- en meisjesscholen zoals mijn ouders die gekend hebben. Wie had dat mogen denken?

Pages