Abortion right

Abortion right
2012-03-22

Bijeenkomst voor het recht op abortus
Zaterdag 24 maart 2012 in Brussel

Het "Platform voor het recht op abortus in Europa" is een waakzaamheids- en actieplatform dat de verworvenheden in het kader van abortus wil beschermen. Waarom? (1) Vier Europese landen verbieden abortus, in andere is abortus moeilijk toegankelijk. (2) Machtige lobby's bedreigen onze rechten en vrijheden door de wetgeving te beïnvloeden. (3) Vrouwen die een abortus laten uitvoeren, worden nog te vaak geïntimideerd of als schuldigen behandeld.

In maart 2011 betoogden 3000 mensen tegen abortus. Doe mee ! Onderteken ook het charter op www.abortionright.eu om het recht op abortus te handhaven. Je kan het charter ondertekenen als individu of als organisatie. En blijf waakzaam, samen met ons. De website staat boordevol internationaal nieuws over abortus.