Geheime deals met farma-industrie ondergraven betaalbaarheid geneesmiddelen

Geheime deals met farma-industrie ondergraven betaalbaarheid geneesmiddelen
2018-08-06

De geheime afspraken die minister De Block (Open VLD) maakt met grote farmabedrijven, jagen de sociale zekerheid onnodig op kosten. Die werkwijze is niet langer houdbaar. De geheime contracten kosten de samenleving honderden miljoenen meer dan afgesproken. Zo ondergraaft de minister de betaalbaarheid van geneesmiddelen voor het grote publiek.

sp.a wil de achterpoort, waarlangs de regering honderden miljoenen doorsluist naar de industrie, sluiten. De partij pleit voor een strenge inperking van het aantal geheime contracten én voor prijsonderhandelingen op Europees niveau. Zo kunnen alle landen hun gewicht in de schaal werpen om goedkopere geneesmiddelen af te dwingen voor wie ziek is.  

In een interview trekt Ri De Ridder, afscheidnemend topman van het Riziv aan de alarmbel over de geheime contracten.  sp.a maakte deze analyse eerder al. Het gebrek aan transparantie over de kost van de contracten en over de meerwaarde ervan voor de patiënt, zorgt ervoor dat we handenvol geld uitgeven zonder tastbaar resultaat. Vooral de grote farmabedrijven profiteren ervan, terwijl eenvoudige geneesmiddelen zoals neussprays voor de patiënt duurder worden. Door het geld zonder reden naar de multinationals te pompen, brengt de regering de betaalbaarheid van de gezondheidszorg voor iedereen in gevaar.

Daarom stelt sp.a voor de praktijk van de geheime contracten streng in te perken, en alleen nog toe te laten in strikt omschreven gevallen. De procedure was immers eigenlijk bedoeld om een beperkt aantal geneesmiddelen waarvan de bruikbaarheid nog niet is bewezen, toch te laten terugbetalen. Zo kan men nagaan of deze geneesmiddelen op termijn in aanmerking komen voor reguliere terugbetaling. Maar vandaag wordt de procedure misbruikt om heel dure geneesmiddelen te laten terugbetalen zonder dat er daarna duidelijkheid wordt gegeven over de onderzoeksresultaten. Op die manier wordt het een instrument voor farmabedrijven om prijzen kunstmatig hoog te houden. Voor sp.a kunnen zulke contracten alleen nog gesloten worden als er transparantie komt over de prijs én over de resultaten van het gebruik ervan.

Daarnaast is er nood aan gezamenlijke Europese onderhandelingen tussen enerzijds de lidstaten en anderzijds de farma-bedrijven. Zo kunnen meer landen hun gewicht in de schaal werpen om goedkopere geneesmiddelen af te dwingen en de ziekteverzekering ook op langere termijn betaalbaar te houden.

De voorstellen maken deel uit van het sp.a-plan voor een innovatief en sociaal geneesmiddelenbeleid dat binnenkort wordt voorgesteld.

Lees hier meer achtergrond informatie.