Provinciale meerjarenplanning goedgekeurd

Provinciale meerjarenplanning goedgekeurd
2013-12-18

Op 17 december keurde de provincieraad de meerjarenplanning goed. Ondanks de financiële crisis en het klimaat van besparingen blijft het budget in evenwicht. 42 miljoen euro, of 22 % van de middelen, gaat naar investeringen. De afbouw van het personeel gebeurt zonder naakte ontslagen. Onder de prioriteiten vinden we armoedebestrijding en het wegwerken van de gezondheidskloof. Maar ook de afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Nieuw is dat jaarlijks een budget voorzien is voor projecten gericht op de verbetering van de arbeidsmarkt.

Deze meerjarenplanning was de eerste volgens de regels van de Beheers- en Beleidscyclus (BBC). Een bureaucratische grap met een prijskaartje van maar liefst 1,4 miljoen euro. De andere provincies en de 308 gemeenten zitten in hetzelfde schuitje. Beeld je in wat men met die centen had kunnen doen…