sp.a wil 420 miljoen euro terugvorderen van big farma

sp.a wil 420 miljoen euro terugvorderen van big farma
2018-06-15

sp.a dient een amendement in op de begroting. Met het uitdrukkelijke doel om 420 miljoen euro terug te vorderen van de farmasector voor het overschrijden van de budgettaire afspraken van de afgelopen 3 jaar. Dat geld wil sp.a  opnieuw investeren in de gezondheidszorg: 210 miljoen om meer dan 3000 verpleegkundigen aan te werven, en evenveel om te voorzien in échte terugbetaling van psychotherapie.

In 2015 ondertekende minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) het Toekomstpact met de farmaceutische sector.  Daarin werden een aantal afspraken gemaakt tussen de 2 belangrijkste farmakoepels en de minister. Maar stellen we vast? Het toekomstpact van de minister kent maar één winnaar: de farmaceutische industrie zelf.

Sinds 2015 laat de minister de sector toe om voor verschillende miljoenen in het rood te gaan. Zo ging er de afgelopen 3 jaar 420 miljoen euro meer dan afgesproken naar de farmasector. Dat bedrag wil sp.a herinvesteren in betaalbare gezondheidszorg voor iedereen. Want 420 miljoen euro verdwijnt uiteraard niet pijnloos. Patiënten, zorgverstrekkers en ziekenhuizen moesten die miljoenen ophoesten. 

De patiënten werden o.a. getroffen door de stijging van het remgeld (met gemiddeld 9%), een hogere maximumfactuur en het schrappen van de automatische derdebetaler bij de tandarts (voorzien door de vorige regering).

Maar ook de zorgverstrekkers betaalden het gelag. Zij kijken dit jaar aan tegen een besparing 30,8 miljoen euro omwille van het farmadeficit, terwijl ze om diezelfde reden ook al in 2017 100 miljoen extra moesten inleveren.

Het is al langer duidelijk dat de druk op de Belgische verpleegkundigen hoog is.  Dit zorgt niet alleen voor uitval, maar leidt ook tot fouten en tast zo de veiligheid en de kwaliteit van onze zorg aan. Een extra investering in personeel is dus nodig om de meest acute zorgnoden te lenigen. Met 210 miljoen euro kunnen de ziekenhuizen 3000 tot 3250 bijkomende verpleegkundigen aanwerven. Maar daar mag het niet bij blijven: om het aantal verpleegkundigen per patiënt op te trekken tot het Europees gemiddelde zijn er 15.000 extra voltijdse krachten nodig.

De minister kondigde aan dat dit jaar een start wordt gemaakt van de terugbetaling van psychotherapie. Mooi, maar helaas wordt het bedrag dat de regering hiervoor uittrekt (22,5 miljoen) door alle experts als volstrekt ontoereikend gezien. Met 210 miljoen euro extra verandert het plaatje. Gewoon doen!