Voorstel sp.a tot verlenging geldigheidsduur wilsverklaring euthanasie goedgekeurd

Voorstel sp.a tot verlenging geldigheidsduur wilsverklaring euthanasie goedgekeurd
2019-03-29

Vandaag moet je de wilsverklaring voor euthanasie nog om de 5 jaar vernieuwen, maar daar komt binnenkort verandering in. Op 27 maart keurde de Kamercommissie Justitie immers een amendement van sp.a goed, waardoor die verklaring na een eenmalige bekrachtiging straks ongelimiteerd zal gelden. Uiteraard blijft deze beslising – zoals in de huidige wetgeving - ten allen tijde herroepbaar, maar de ambtelijke rompslomp van het verlengen verdwijnt. Mensen hoeven zich dus geen zorgen meer te maken of hun papieren wel in orde zijn. Bovendien zal de gemeente om de tien jaar een herinnering sturen om te melden dat de wilsverklaring nog geldig is.

De euthanasiewet bestaat ondertussen 14 jaar, maar in al die tijd werd ze nauwelijks aangepast. Er is nochtans veel ruimte voor verbetering. Zopas werd op een debat van LEIF nog gepleit om euthanasie ook mogelijk te maken voor wie wilsonbekwaam is door een ernstige hersenaandoening. Mensen zouden dan deze ziektetoestand vooraf in samenspraak met hun vertrouwensarts moeten neerschrijven. Zo kan men ook bij wilsonbekwaamheid of bewusteloosheid aan hun wens tegemoet komen. sp.a heeft ter zake alvast een uitgebreid voorstel neerliggen. Hopelijk wordt ook hiervoor een meerderheid gevonden.