Opinie

2018-09-14

De Pano-uitzending van woensdag 12 september drukte de Vlaamse en de federale regering met de neus op de feiten: het armoedebeleid in dit land faalt. Big time.

2018-09-07

Prijzen voor nieuwe behandelingen swingen de pan uit. Geneesmiddelenprijzen tot 500.000 euro zijn geen uitzondering meer. In Engeland wordt een nieuwe vorm van kankerbehandeling niet terugbetaald. Het Britse Gezondheidsinstituut vindt het prijskaartje van 320.000 euro simpelweg niet te verantwoorden. In Nederland gaat de stichting ‘Farma ter Verantwoording’ intussen de strijd aan met een Italiaanse producent die prijs van een geneesmiddel maar liefst 500 keer opblies. Ook in ons land gaat het helemaal de verkeerde kant op.

2018-06-18

Ministers met shirtreclame: soms lijkt het me geen slecht idee. Het zou de zaken in een klap veel duidelijker maken. Minister Marghem (MR) met een truitje van Engie-Electrabel. Johan Van Overtveldt (N-VA) in het plunje van een exclusief fiscalistenkantoor. En Maggie De Block (Open VLD)? Die twijfelt misschien nog tussen outfits van verschillende farmabedrijven.

2018-05-17

3 april 1990 is een historische datum: sinds die dag is abortus in België onder strikte voorwaarden toegelaten. Ons land speelde toen een pioniersrol. Toch werd een volgende, logische stap niet gezet. Want abortus bleef nog in het strafrecht, pogingen om dat te veranderen worden systematisch afgeblokt. Zelfs een debat ten gronde blijkt een brug te ver voor CD&V, N-VA en MR. Een democratie onwaardig.

2018-04-10

Veel Belgen zijn bang van de tandarts. En dan vrezen ze niet zozeer spuitje of boor, maar wel de gepeperde rekening. Want nog lang niet alle kosten worden door het ziekenfonds terugbetaald. Bovendien volgen intussen zowat vier op de tien tandartsen en orthodontisten de wettelijke tarieven niet. In sommige regio's gaat dit zelfs om meer dan de helft. Je zou van minder klappertanden.

2018-03-15

Begin 2017 lanceerden Dorien Meulenijzer (OCMW-raadslid sp.a Leuven) en Bieke Verlinden (sp.a schepen Leuven) de campagne ‘Ook mijn zorg’. Een vlammend ‘j’accuse’ over de ontmenselijking van een zorgverlening die steeds meer om de centen draait. Standaardisering en bureaucratisering in functie  van snel geldgewin. Kapitalisme, kommer en kwel als de K3 van de zorg in de 21ste eeuw. We betalen een zware prijs voor dogmatisch marktdenken.

Pages