Opinie

2016-12-15

Wie de politiek volgt in ons land is al heel wat gewoon. Maar de houding van N-VA – een regeringspartij nota bene – in de ‘visumrel’ deed toch velen de wenkbrauwen fronsen. Zelden werd een menselijk drama zo schaamteloos uitgebuit om bij een bepaald kiezerssegment in de gunst te komen. Dat de scheiding der machten daarbij moest wijken was een detail. Want een rechtse staat is lang geen synoniem voor een rechtsstaat. Democratie is iets voor watjes, denkt men op het NVA-hoofdkwartier…

2016-11-24

Een betere afstemming tussen werk en gezin: wie kan daar tegen zijn? Maatregelen die hierop mikken kunnen steeds op mijn sympathie rekenen. Ook / zelfs wanneer ze voor politici zijn bestemd. Maar dan moeten die voorstellen wel doordacht zijn.

2016-11-24

Mag ik beginnen met goed nieuws? Sinds de start van de gezondheidsenquêtes (1997) ging de toegankelijkheid van de zorg er flink op vooruit.  Zo daalden tussen 1997 en 2013 de (geïndexeerde) gemiddelde zorguitgaven van 142 naar 108 euro per maand. Het percentage huishoudens dat gezondheidskosten moeilijk kan inpassen in het budget verminderde tussen 2008 en 2013 van 34,8 % naar 25,9 % en ook het aandeel gezinnen dat medische consumptie moest uitstellen om financiële redenen zakte in diezelfde periode spectaculair (van 13,6 % naar 8,4 %).

2016-10-26

Wie hoopte op een pleidooi voor meer artsen in de politiek moet ik teleurstellen. Laten we het hebben over gematigdheid en bescheidenheid. Twee woorden die bij artsen zeker een belletje doen rinkelen.

2016-06-01

Die liberalen toch, steeds in voor een grapje. Al lachte ik groen bij het laatste ballonnetje van Gwendolyn Rutten (Open VLD). Je weet wel, toen ze kakelde dat koppels het zwangerschapsverlof onder elkaar moesten kunnen verdelen. Bijvoorbeeld 10 weken voor de vrouw en de resterende 5 weken voor haar partner. Heb je de grote verdwijntruc ook opgemerkt? Precies: de moeder verliest 5 weken. Hocus Pocus Pats.

2016-05-10

Van Yoleen Van Camp, N-VA-Kamerlid, moet iedereen jaarlijks naar de tandarts. Voor één keer ben ik het volmondig met haar eens. Want als iedereen dat zou doen, spaart dit elk jaar 140 miljoen euro uit aan complexere zorg. Een evidente conclusie drong zich dan ook op: toegankelijke zorg maakt ons gezondheidssysteem goedkoper en is beter voor iedereen.

Pages