deKoraal

2014-05-14
Twee jaar geleden, in de lente van 2012, zag een nieuwe Haachtse vereniging het levenslicht: deKoraal. In mei van datzelfde jaar werden de statuten goedgekeurd en erkende het Haachts gemeentebestuur deKoraal als feitelijke cultuurvereniging. Met Raymond Gellaerts, huidig voorzitter, zetten we een boompje op.

deKoraal: een niet alledaagse naam en schrijfwijze voor een cultuurvereniging.

De schrijfwijze kan je op conto van onze webmaster schrijven. Zo vind je makkelijker onze website op het wereldwijde web. Tegelijk geeft dit een hedendaags tintje aan een naam met een hele geschiedenis. Want deKoraal verwijst naar de unieke, door Petrus Mertens in de 16de-eeuw gestichte Haachtse koraalschool. De school was gelegen aan de huidige Petrus Mertensweg in hartje Haacht. Zo willen we ook onze verbondenheid met Haacht benadrukken. Petrus Mertens (1520 – 1593) was de zoon van Jan Mertens en Elizabeth van Puddeghem, waarin je dan weer de naam van het gehucht Puttekom herkent. Petrus, stichter van de parochieschool en de koralen van de kerk, gaf les in een huis achter de St. Remigiuskerk. In datzelfde huis trof je na de eerste wereldoorlog een herberg aan, en later een meubelzaak. In 1970 werden de koraalhuisjes afgebroken en zo verdwenen de laatste sporen.

Geschiedenis speelt een grote rol in jullie vereniging en haar activiteiten

Wij organiseren unieke evenementen op verrassende plekken. Daarbij proberen we telkens verschillende culturele aspecten te combineren. Op die manier kunnen bezoekers kennis maken met cultuurtakken waarvoor ze minder interesse hebben of waarmee ze minder vertrouwd zijn. Neem bijvoorbeeld ons eerste evenement in september 2012. Een niet voor de hand liggende voorstelling die vertrok van een Zuid-Afrikaans spotliedje van blanke boeren over hun zwarte slaven. Een opvoering met een boodschap en aandacht voor de gevolgen die de apartheidspolitiek zelfs nu nog heeft. Je kon toen genieten van muziek, voordracht, fotografie en beeldende kunst. Maar ook van Zuid-Afrikaanse hapjes en drankjes. We kiezen graag voor ongebruikelijke locaties. Zoals de anders ontoegankelijke Craenevelthoeve in Wakkerzeel op de Erfgoeddag vorig jaar, en de unieke art nouveauzaal van de Sint-Angelaschool in Tildonk dit jaar.

deKoraal is jong maar ambitieus. Kunnen jullie alles bolwerken?

Dat lukt. Het bestuur bestaat uit 5 mannen en 3 vrouwen. Allemaal erg gedreven en deskundig in één of ander aspect van het cultureel gebeuren. Daarnaast houdt onze webmaster de website up-to-date en kunnen we bij activiteiten altijd rekenen op de inzet van gelegenheidsmedewerkers. Alle evenementen waren tot nu toe een succes, en ze leveren de ook telkens nieuwe leden op.

Waarom moet je lid worden van jullie vereniging? Heeft deKoraal sterke troeven?

Om te beginnen de hechte en kameraadschappelijke sfeer. We werken ook vaak en graag samen: met andere culturele verenigingen, het gemeentebestuur, de cultuurdienst, … We doen aan kruisbestuiving: deelnemers krijgen steevast een gevarieerd pakket om van te proeven…

Afrondend: nog plannen in de nabije toekomst?

Op zondag 1 juni doen we mee aan het Breughelfeest in en rond het Haachtse dienstencentrum, en op zaterdag 4 oktober 2014 is er een onvervalst nostalgisch kermisbal in GC Den Breughel. De ‘golden sixties’ kunnen er herbeleefd worden met de grootste hits. In het voorjaar van 2015 plannen we o.m. een concert met populaire klassieke muziek…

Nieuwsbrief

Blijf je graag op de hoogte, schrijf je dan in op de nieuwsbrief van Karin. De door jou verstrekte gegevens worden enkel gebruikt om je via een nieuwsbrief op de hoogte te houden van haar activiteiten. Wij geven deze gegevens niet door aan derden. Je kunt je ook op elk moment terug uitschrijven door op de daartoe bestemde link te klikken die je onderaan elke nieuwsbrief zult vinden.

E-mailadres