HVV-Haacht

2015-04-02
Verdraagzaamheid en de mens centraal stellen als onafhankelijk denkend wezen: daar is het de Haachtse humanistisch-vrijzinnige vereniging, kortweg HVV, om te doen. Sinds begin 2014 staat HVV-Haacht op eigen benen. Daarvoor was het een kern van de in Keerbergen gevestigde afdeling HVV-Noord-Brabant. Voorzitter Annemie De Coninck is onze gesprekspartner.

Hoe zijn de ‘Haachtse vrijzinnigen’ ontstaan en wanneer precies?

HVV-Haacht is al in 1994 opgericht en erkend als cultuurvereniging door de toenmalige Haachtse ‘Gemeentelijke Raad voor Cultuurbeleid’. Activiteiten gebeurden in samenwerking met de afdeling HVV-Noord-Brabant in Keerbergen, waarvan HVV-Haacht een onderdeel was. Na bijna 20 jaar vonden we de tijd rijp om zelfstandig te worden en begin 2014 beslisten we om HVV-Haacht om te vormen tot een onafhankelijke afdeling van de overkoepelende Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging HVV.

Was er nood aan een vrijzinnige organisatie binnen het Haachtse verenigingsleven?

Toch wel. We wilden de Haachtenaars mee laten genieten van het rijke activiteitenaanbod van HVV, en tevens te kennen geven dat er ook in onze gemeente een ‘uitlaatklep’ is voor vrijzinnig-humanisten. Zodat het vrijzinnig gedachtengoed ook bij ons meer uitstraling krijgt. Dat ideeëngoed hecht erg veel belang aan verdraagzaamheid en stelt de mens centraal als onafhankelijk denkend wezen. Wars van enig dogma.

Wat zijn jullie voornaamste activiteiten?

Die zijn zeer verscheiden. Zo organiseerden we in oktober 2014 een gesmaakte daguitstap naar Antwerpen. Daar brachten we na een havenvaart een begeleid bezoek aan het Red Star Line-museum, gevestigd in de historische loodsen van de legendarische rederij. We hoorden daar ook het verhaal van de miljoenen Europeanen die moedig of wanhopig genoeg waren om hun oude leven achter te laten op zoek naar een beter bestaan. In november vorig jaar organiseerden we in de bibliotheek van Haacht een beklijvende tentoonstelling onder de titel ‘Verborgen Zorgen’. Het thema was seksueel en gender gerelateerd geweld en hoe het kan voorkomen worden.

Hoe staat het met het aantal leden?

Aangezien HVV-Haacht pas een jaar geleden als onafhankelijke afdeling is opgestart, zijn de meeste betrokken Haachtenaars lid van een andere HVV-afdeling. Maar de overschakeling is volop bezig. Via onze activiteiten proberen we ook nieuwe leden aan te trekken. Bijvoorbeeld op het Breughelfeest, een door de gemeente georganiseerde verenigingenbeurs in het park rond het gemeentehuis. Daar staan alle erkende verenigingen een hele namiddag in de kijker. Diezelfde dag vindt ook het onthaalfeest voor de nieuwe inwoners plaats. Zij krijgen de kans om te grasduinen in het ruime activiteitenaanbod in Haacht.

Ter afronding: wat zijn de plannen voor dit jaar?

We zijn volop bezig met de voorbereiding van een bezoek aan de begraafplaats Schoonselhof in Antwerpen. Jan Lampo zal er ons een en ander vertellen over de talrijke illustere figuren die er een laatste rustplaats kregen. Voorts plannen we een gegidste wandeling in vrijzinnig en humanistisch Brussel en/of Leuven. Volgend jaar willen we ook deelnemen aan Erfgoeddag met een activiteit rond overgangsrituelen. En we dragen graag ons steentje bij aan het Lentefeest en het Feest van de Vrijzinnige Jeugd voor 7- en 12-jarige kinderen in Haacht.

Nieuwsbrief

Blijf je graag op de hoogte, schrijf je dan in op de nieuwsbrief van Karin. De door jou verstrekte gegevens worden enkel gebruikt om je via een nieuwsbrief op de hoogte te houden van haar activiteiten. Wij geven deze gegevens niet door aan derden. Je kunt je ook op elk moment terug uitschrijven door op de daartoe bestemde link te klikken die je onderaan elke nieuwsbrief zult vinden.

E-mailadres