Economie & Europa

2013-12-10

Goede werknemers moet je verdienen. Daarom reiken Voka Leuven en Voka Halle-Vilvoorde jaarlijks een Vlaams-Brabantse HR prijs uit. Bedrijven met een creatief en participatief personeelsbeleid komen hiervoor in aanmerking. Aandacht voor kansengroepen, goede sociale verhoudingen, en groeikansen voor werknemers spelen mee in de beoordeling. In de categorie van de KMO’s ging bank en verzekeringsagentschap Smismans & Partners met de bloemen lopen. Bij de grote ondernemingen was deurenproducent Theuma de grote winnaar. Proficiat!

2013-12-06

Ook in de voedingsindustrie is innovatie een must. Onze eetgewoonten zijn immers fel veranderd. Gezonde voeding zit in de lift, en gelukkig maar. Ook de sterk stijgende wereldbevolking en de verminderde beschikbaarheid van grondstoffen dwingen ons om te vernieuwen. Als we in de toekomst voldoende (lekker) voedsel tegen een aanvaardbare prijs op ons bord willen, dan moeten we het geweer van schouder veranderen.

2013-12-05

Arbeidszorg: een verzamelterm voor verschillende vormen van vrijwillig, onbetaald werk onder begeleiding. Een specifieke niche tussen welzijn en werk die voor ruim 5.700 mensen nét het goede antwoord biedt. Velen die omwille van allerlei redenen niet terecht kunnen in de ‘gewone’ of de sociale economie, leveren zo een nuttige bijdrage aan onze maatschappij. Maar toch staat arbeidszorg onder druk.

2013-10-18

Sommige studiedagen weten je echt te raken. Zo zal ik de Dag van Begeleid Werken in Rotselaar niet snel vergeten. Hartverwarmend: beter kan ik het enthousiasme en het engagement van de werkers en hun begeleiders niet omschrijven. 11 mensen kregen een medaille omdat ze al 10 jaar of langer werken onder begeleiding. Met veel plezier en nog meer inzet. Nuttig werk waarvan we als samenleving alleen maar beter worden. Een prestatie om fier op te zijn!

2013-09-30

Vrouwelijk ondernemen zit in de lift: in 5 jaar tijd steeg het aandeel van vrouwen van 34 naar 42 %. En velen voelen het kriebelen. Dat bleek uit het enthousiasme op de inspiratiedag van Markant vzw op 23 september in het provinciehuis. Vrouwen met dromen die de economische toekomst van onze provincie mee vorm willen geven. Onderneemsters in spe leerden er van ervaren voorgangers de knepen van het vak. Want een goede start is goud waard. Veel succes!

2013-09-25

We worden allemaal ouder, en daar kunnen we alleen maar blij om zijn. Maar die demografische tendens stelt ons ook voor gigantische uitdagingen. Het aantal zorgbehoevenden zal immers ook enorm toenemen. Er is daarom nood aan innovatieve antwoorden. Die vinden we hopelijk binnen het Health4Growth consortium. Op 23 en 24 september was het verzamelen geblazen in Leuven.

Pages

Subscribe to Economie & Europa