Economie & Europa

2013-07-05

Vlaams-Brabant subsidieert vernieuwende projecten die meebouwen aan de kenniseconomie in de regio. Projecten die innovatie bevorderen en extra tewerkstellingsplaatsen creëren kunnen een subsidie krijgen voor 50% van hun kosten met een maximum van 250.000 euro. Kennisinstellingen, bedrijven, sociale partners en overheden kunnen hun kans wagen. Ook samenwerkingsverbanden komen in aanmerking.

2013-03-28

Op 20 maart ging het Provinciaal Platform Detailhandel van start. Hierin tekenen provincie en gemeenten de krijtlijnen uit voor het toekomstig detailhandelsbeleid. Erg belangrijk, want deze sector is in Vlaanderen goed voor bijna 250.000 jobs.

Wonen, werken en winkelen zijn sterk verweven. Geen bruisende dorpspleinen en levendige binnensteden zonder een bloeiend handelscentrum. Helaas verdwijnen slagers, bakkers en kruideniers uit de dorpskernen. En dat terwijl zij veel werkkansen bieden aan lager geschoolden. Bovendien zijn door de vergrijzing buurtwinkels meer dan ooit nodig.

2013-03-28

De provincie ondersteunt arbeidszorg, onbetaald werk op maat voor mensen die niet op de gewone arbeidsmarkt terecht kunnen. De provincie geeft dit jaar 235.000 euro subsidies aan 17 arbeidszorginitiatieven uit Leuven, Lovenjoel, Diest, Kersbeek-Miskom, Tienen, Lennik, Scherpenheuvel, Langdorp, Grimbergen en Bierbeek.

Pages

Subscribe to Economie & Europa