Burgemeesters, provincie en RESOC eisen meer aandacht voor Rand en Halle-Vilvoorde

2014-05-09

Tijdens het burgemeestersoverleg in Dilbeek formuleerden de burgemeesters van Halle-Vilvoorde, samen met de provincie en het RESOC een aantal zeer concrete aanbevelingen voor de volgende Vlaamse regering. Want het Vlaams beleid houdt tot nu toe te weinig rekening met de specifieke problemen waarmee de Rand - en bij uitbreiding Halle-Vilvoorde - wordt geconfronteerd. Allen vragen om van 2 grote pijnpunten in de regio snel werk te maken: de historische achterstand op het vlak van welzijnsvoorzieningen en de mobiliteitsknoop. Daarnaast is er dringend nood aan meer middelen.

Vlaanderen telt 13 centrumsteden, maar geen ervan in Halle-Vilvoorde. Zo lopen de steden in het arrondissement veel subsidies mis. Nochtans is Vilvoorde de snelst groeiende stad van Vlaanderen en neemt de grootstedelijke problematiek er toe door de nabijheid van Brussel. Meer zuidelijk vervult ook Halle een centrumfunctie. De burgemeesters dringen daarom samen met de provincie en het RESOC aan op erkenning voor beide steden.

Door de forse demografische groei in de Rand, vooral door migratie uit de hoofdstad, staan de lokale besturen voor toenemende uitdagingen (kinderopvang onderwijs, sportvoorzieningen, …). Om die het hoofd te kunnen bieden pleiten burgemeesters, provincie en RESOC voor een voorafname van 1,3% van het Gemeentefonds voor de Randgemeenten en Halle.

Tijdens het burgemeestersoverleg kregen de RESOC-medewerkers terecht een dikke pluim. Hun nota’s en analyses zorgden immers voor een stevige onderbouwing van de aanbevelingen.

Nieuwsbrief

Blijf je graag op de hoogte, schrijf je dan in op de nieuwsbrief van Karin. De door jou verstrekte gegevens worden enkel gebruikt om je via een nieuwsbrief op de hoogte te houden van haar activiteiten. Wij geven deze gegevens niet door aan derden. Je kunt je ook op elk moment terug uitschrijven door op de daartoe bestemde link te klikken die je onderaan elke nieuwsbrief zult vinden.

E-mailadres