Geen juridisch gekissebis meer: Vooruit wil kinderen, draagmoeders en wensouders wettelijke bescherming geven

2021-09-27

In België bestaat nog geen wettelijke regeling rond draagmoederschap. Dat zorgt soms voor pijnlijke situaties en juridisch getouwtrek, zoals bij de ophefmakende zaak van baby Donna enkele jaren geleden. Vooruit wil daarin nu verandering brengen met een wetsvoorstel dat kinderen, draagmoeders en wensouders een degelijke wettelijke bescherming moet bieden. Tegelijk pleit de partij voor professionele begeleiding van wensouders en draagmoeders via de erkende fertiliteitcentra.

Het voorstel van Vooruit heeft alleen betrekking op ‘hoogtechnologisch draagmoederschap’. In dat geval wordt gebruikgemaakt van in vitro fertilisatie (IVF) en is er geen genetische band tussen draagmoeder en kind. De erkende fertiliteitscentra krijgen een centrale rol toebedeeld. Logisch, want ook nu al leveren ze op dit vlak goed en zorgvuldig werk af. Zij moeten dus waken over het welzijn van alle betrokkenen, nagaan of de wettelijke voorwaarden vervuld zijn en instaan in voor een multidisciplinaire en professionele begeleiding. En erg belangrijk: de regeling staat open voor al dan niet gehuwde koppels, ongeacht het geslacht.

Als het van Vooruit afhangt wordt in de toekomst tussen draagmoeder en wensouders een overeenkomst afgesloten waarin rechten en plichten worden vastgelegd en afspraken gemaakt over de kosten en een vergoeding. Dat supplement mag niet overdreven zijn: commercieel draagmoederschap blijft dus uit den boze. Meer nog, in een apart wetsvoorstel wil Vooruit commercieel draagmoederschap én de publiciteit ervoor expliciet strafbaar stellen. Terecht, want kinderen zijn geen koopwaar. Tenslotte wordt het afstammingsrecht gewijzigd zodat het juridisch ouderschap aan het wenskoppel en niet aan de draagmoeder wordt toegekend. Indien dit voorstel goedgekeurd wordt verdwijnt eindelijk het juridisch vacuüm rond hoogtechnologisch draagmoederschap. Een enorme verbetering en meer rechtszekerheid voor wenskoppels, draagmoeders en kinderen!

Nieuwsbrief

Blijf je graag op de hoogte, schrijf je dan in op de nieuwsbrief van Karin. De door jou verstrekte gegevens worden enkel gebruikt om je via een nieuwsbrief op de hoogte te houden van haar activiteiten. Wij geven deze gegevens niet door aan derden. Je kunt je ook op elk moment terug uitschrijven door op de daartoe bestemde link te klikken die je onderaan elke nieuwsbrief zult vinden.

E-mailadres