Provincie dient terug bezwaarschrift in tegen bouwaanvraag afvaloven

2012-05-15

De deputatie van Vlaams-Brabant dient opnieuw een bezwaarschrift in tegen de bouwaanvraag van Recover Energy voor een verbrandingsoven. Logisch, want de oven gaat regelrecht in tegen de voorschriften van het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan voor Kampenhout-Sas, dat intussen voorlopig vastgesteld werd door de provincieraad. Maar de provincie haalt nog andere argumenten aan om te bewijzen dat een afvalverbrandingsinstallatie in Kampenhout geen goed idee is.

De deputatie wijst erop dat er heel wat onduidelijkheid bestaat over de milieu- en gezondheidseffecten: 'In feite wordt hier een experiment vooropgesteld met als inzet de gezondheid van de inwoners van de omliggende woongebieden, de in de buurt schoolgaande kinderen en de bezoekers van de direct in de buurt liggende winkelvoorzieningen. [...] Vanuit het voorzorgsprincipe is het onverantwoord om dit soort experimenten op te zetten in een omgeving waar de gezondheid van zoveel mensen in de weegschaal wordt gelegd.'

Verder benadrukt de provincie dat de verbrandingsinstallatie een enorme visuele impact zou hebben op de omgeving. Dit hypothekeert een kwalitatieve ruimtelijke ontwikkeling van de bedrijvenzones én de toeristisch-recreatieve potenties van het kanaal. Tot slot stelt de provincie dat onterecht gebruik gemaakt werd van de bijzondere procedure. Met die bijzondere procedure kan men een bouwaanvraag rechtstreeks indienen bij de Vlaamse overheid in plaats van bij de gemeente.

Nieuwsbrief

Blijf je graag op de hoogte, schrijf je dan in op de nieuwsbrief van Karin. De door jou verstrekte gegevens worden enkel gebruikt om je via een nieuwsbrief op de hoogte te houden van haar activiteiten. Wij geven deze gegevens niet door aan derden. Je kunt je ook op elk moment terug uitschrijven door op de daartoe bestemde link te klikken die je onderaan elke nieuwsbrief zult vinden.

E-mailadres