Van Duvel naar tafelbier: regering vijlt scherpe kantjes van armoederesolutie

2015-05-13

Flauwe kost, die resolutie armoedebestrijding die de meerderheidspartijen goedkeurden in de Kamercommissie Volksgezondheid. Nochtans lag er vorige maand een veel sterkere tekst op tafel. Daarin een pleidooi voor het welvaartsvast maken van uitkeringen en vervangingsinkomens en heel concrete voorstellen over energie. Maar het origineel van Nahima Lanjri (CD&V) werd vervangen door een gecensureerde versie die wél de goedkeuring kreeg van de regering. Alsof je een Duvel bestelt en tevreden moet zijn met wat tafelbier.

Armoedebestrijding is geen bijzaak. Voor sp.a vormt dit een speerpunt van het beleid en daarom waren we graag bereid mee te werken aan een resolutie die kamerbreed gedragen kon worden. De tekst die Lanjri aanvankelijk neerlegde was hiervoor een goede vertrekbasis. Maar de regering besliste anders. Game over voor Lanjri.

De hoorzittingen in aanloop naar de resolutie waren interessant, maar bleken voor de regering vooral een ‘inconvenient truth’. Heel wat armoedeorganisaties en de OCMW’s waarschuwden voor de negatieve gevolgen van de afschaffing van de OCMW’s en de impact van regeringsmaatregelen zoals de indexsprong, de afname van 15% bij het Fonds voor Sociale Activering en de besparingen op de uitkeringen van oudere werklozen. Maar helaas: de meerderheidsfracties wilden of mochten de regering blijkbaar niet tegen de haren in strijken en vijlden alle essentiële kantjes van de resolutie weg. Resultaat is een flauw doorslagje van de magere beleidsnota’s die de regering al neerlegde. Veel praat voor de vaak die weinig structureels doet om de armoede aan te pakken.

Via amendementen trachtte sp.a de uitkeringen toch welvaartsvast te maken en een aantal regeringsmaatregelen terug te schroeven. Tevergeefs, want de meerderheid stemde die allemaal weg. Zelfs collega Lanjri verdedigde de regeringstekst, hoewel die mijlenver af lag van haar oorspronkelijk voorstel. Het moet geen pretje zijn als parlementair in deze meerderheid.

Nieuwsbrief

Blijf je graag op de hoogte, schrijf je dan in op de nieuwsbrief van Karin. De door jou verstrekte gegevens worden enkel gebruikt om je via een nieuwsbrief op de hoogte te houden van haar activiteiten. Wij geven deze gegevens niet door aan derden. Je kunt je ook op elk moment terug uitschrijven door op de daartoe bestemde link te klikken die je onderaan elke nieuwsbrief zult vinden.

E-mailadres