Verplegend personeel ziekenhuizen krijgt versterking in strijd tegen corona

2020-10-11

Tijdens deze tweede coronagolf komen verpleegkundigen handen tekort. Daarom kan tijdelijk ook ander zorgpersoneel ingezet worden om hen bij te staan. Ook studenten in de zorg mogen bijspringen. sp.a diende hiervoor een wetsvoorstel in, dat door het parlement werd goedgekeurd. Zo komen er extra handen die levens kunnen redden.

Ruimte is niet het probleem in onze ziekenhuizen en zorginstellingen: er zijn immers voldoende lege kamers. En materiaal kan je kopen, in tegenstelling tot handen om patiënten te verzorgen. Bovendien is het zorgpersoneel moe. Velen hebben de grens bereikt of hebben die al lang overschreden. Logisch want er was geen rustpunt na de eerste golf. En de tweede golf dreigt nu nog zwaarder te worden. Verpleegkundigen vallen uit omdat ze in quarantaine moeten of gewoon op zijn.

Ziekenhuizen en zorginstellingen doen al het mogelijke om te schuiven met hun mensen. Zo worden ex-verpleegkundigen die nu een administratieve functie vervullen weer ‘naar het bed’ geroepen. En dankzij het zorgpersoneelfonds - waarvoor de regering 290 miljoen euro vrijmaakte - kunnen ziekenhuizen extra personeel aanwerven. Maar er is meer nodig om de druk te verlichten.

Op voorstel van sp.a kunnen met onmiddellijke ingang stagiairs verpleegkunde, vroedvrouwen en -mannen, kinesisten en studenten in de zorg bijspringen. Uiteraard binnen een duidelijk kader zodat kwaliteitsvolle zorg voor elke patiënt gegarandeerd blijft. Concreet zullen ziekenhuizen en zorginstellingen werken met zorgteams, aangestuurd door een verpleegkundige. Die behoudt de eindverantwoordelijkheid en bepaalt aan wie welke handelingen toevertrouwd worden.

Deze maatregel is noodzakelijk, maar ook tijdelijk. Zodra de strijd tegen deze tweede golf gewonnen is, wordt het doorschuiven van verpleegkundige taken weer opgeheven.

Nieuwsbrief

Blijf je graag op de hoogte, schrijf je dan in op de nieuwsbrief van Karin. De door jou verstrekte gegevens worden enkel gebruikt om je via een nieuwsbrief op de hoogte te houden van haar activiteiten. Wij geven deze gegevens niet door aan derden. Je kunt je ook op elk moment terug uitschrijven door op de daartoe bestemde link te klikken die je onderaan elke nieuwsbrief zult vinden.

E-mailadres