Armoedebestrijding is meer dan ooit nodig leert studie van provincie

2011-10-17

Vlaams-Brabant staat bekend als een rijke provincie. Dat is deels terecht: hier vind je 11 van de 20 rijkste gemeenten van ons land. Maar dat is slechts één kant van de medaille. Want de inkomensongelijkheid is groter dan elders in Vlaanderen. En die inkomensongelijkheid neemt nog toe. '10 % van de gezinnen bezit bijna 30 % van het totale inkomen. De 10 % armste huishoudens zijn samen goed voor nauwelijks 0,5 %. Ik hoop dat de federale regering hiermee rekening houdt wanneer straks besparingsplannen worden opgesteld', zegt Karin Jiroflée.

De provincie bracht voor het eerst de armoede in kaart: met gedetailleerde cijfers, verhelderende commentaren én getuigenissen van mensen die het niet breed hebben. Een noodzakelijke aanvulling: hun ervaringen maken duidelijk hoe ingrijpend armoede is. Lokale besturen krijgen zo een schat aan informatie om een beleid uit te bouwen en acties op te zetten. Ruim 15 % van de Vlaams-Brabantse gezinnen moet het rooien met nog geen 850 euro per maand. Meer dan 96.000 Vlaams-Brabanders hebben een verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering. Hieronder ook ruim 14.000 kinderen en jongeren. Het zijn ontstellende cijfers. Hoge inkomens vind je vooral in de stadsrand, lage inkomens vooral in de stadscentra maar ook in de Zennevallei en het oosten van de provincie. Ook in het profiel van wie arm is zie je regionale verschillen. In het Hageland gaat het vaak om ouderen of laaggeschoolden, in steden en de Brusselse rand is er ook een grote jonge en gekleurde armoede.

De laatste jaren stijgen de prijzen van huizen en appartementen onrustbarend. Wie een klein inkomen heeft kan zich al lang geen eigen woning meer aanschaffen. 'Helaas telt onze provincie erg weinig sociale woningen: 3,5 % tegenover 5,5 % in heel Vlaanderen. 9 van de 13 Vlaamse gemeenten zonder sociale woning liggen in Vlaams-Brabant. Niets om fier op te zijn', stelt Karin Jiroflée.

In de studie gaat veel aandacht naar armoede bij gezinnen met kinderen. Armoede is immers een vicieuze cirkel: wie erin opgroeit, kan er later moeilijk aan ontsnappen. Die cirkel doorbreken is in het belang van ons allemaal. Vooral eenoudergezinnen zijn kwetsbaar: daar leeft meer dan 40 % van de kinderen onder de armoededrempel.

'Armoede aanpakken is de opdracht van ons allemaal. Deze studie is hiervoor een ideaal instrument. Verplichte literatuur voor elke burgemeester, schepen of OCMW-voorzitter in onze provincie', besluit Karin Jiroflée.

Nieuwsbrief

Blijf je graag op de hoogte, schrijf je dan in op de nieuwsbrief van Karin. De door jou verstrekte gegevens worden enkel gebruikt om je via een nieuwsbrief op de hoogte te houden van haar activiteiten. Wij geven deze gegevens niet door aan derden. Je kunt je ook op elk moment terug uitschrijven door op de daartoe bestemde link te klikken die je onderaan elke nieuwsbrief zult vinden.

E-mailadres