Handen boven de lakens? Normaal seksueel gedrag hoort niet in het strafrecht!

2015-04-17

Jongeren zijn gemiddeld 15,5 bij hun ‘eerste keer’. Problematisch, want in ons land is men pas seksueel meerderjarig op 16. Wie jonger tussen de lakens duikt, pleegt eigenlijk strafbare feiten. Zelfs wanneer dit met wederzijdse toestemming onder leeftijdsgenoten gebeurt. Al gaan gelukkig weinig jeugdrechters over tot een veroordeling. De nieuwe federale regering erkent dat er iets niet klopt, maar talmt om dit op te lossen. Daarom lanceren sp.a en PS een eigen voorstel.

Het Strafwetboek is op veel vlakken hopeloos verouderd. Zo dateert de vaststelling van de seksuele meerderjarigheid al van 1912. De tijd van nonkel pater en tante nonneke, toen er van betrouwbare anticonceptie nog geen sprake was. Hierdoor kan een (jeugd)rechter nog steeds op basis van artikel 372 jongeren tussen 14 en 16 vervolgen wegens aanranding van de eerbaarheid. Ook bij normale seksuele handelingen tussen (bijna)leeftijdgenoten. Daarom het voorstel om seks met wederzijdse toestemming vanaf 14 toe te laten, op voorwaarde dat de partner maximaal drie jaar ouder is. In lijn met de verzuchtingen van tal van jeugdorganisaties en expertisecentra.

Maar wat dan met misbruik? Dat kan beter aangepakt worden dankzij de voorgestelde wetswijziging. Want door normale seksuele handelingen uit de strafwet te halen, krijg je een heldere omkadering in plaats van de huidige juridische grijze zone. Tegelijk werk je ongewenste neveneffecten weg, zoals de taboesfeer en de daarmee samenhangende handelsverlegenheid van opvoeders, leerkrachten en ouders, of het onnodig inschakelen van politie en parket. Niets dan voordelen dus!

Nieuwsbrief

Blijf je graag op de hoogte, schrijf je dan in op de nieuwsbrief van Karin. De door jou verstrekte gegevens worden enkel gebruikt om je via een nieuwsbrief op de hoogte te houden van haar activiteiten. Wij geven deze gegevens niet door aan derden. Je kunt je ook op elk moment terug uitschrijven door op de daartoe bestemde link te klikken die je onderaan elke nieuwsbrief zult vinden.

E-mailadres