Ieder gezin moet veilig zijn: resolutie voor de aanpak van intrafamiliaal geweld goedgekeurd

Image by rawpixel.com

2021-03-12

Er is een akkoord over de partijgrenzen heen om intrafamiliaal geweld zo grondig mogelijk aan te pakken. Goed nieuws want zo vermijden we verdriet en ontwrichting bij veel families. Hopelijk krijgt elk kind zo meer kansen om op te groeien in een veilige omgeving.

Intrafamiliaal geweld is van alle tijden en er rust nog steeds een taboe op. Ook vroeger al klonken er steeds luidere alarmsignalen, vooral over geweld tegen vrouwen en kinderen. Sinds de lockdown steeg het aantal meldingen aanzienlijk, want mensen zitten nu simpelweg vaker opgesloten in een onveilige situatie. Dat kan natuurlijk niet door de beugel: in een gezin moet je altijd veilig zijn! Daarom werkte het adviescomité maatschappelijke emancipatie in de Kamer onder impuls van sp.a hierover een resolutie uit. Die werd nu - over de partijgrenzen heen – in dit comité goedgekeurd. Want elke partij erkent de ernst van de situatie en wil graag actie ondernemen.

De tekst, die bijzondere aandacht schenkt aan kinderen, raakt alle aspecten van intrafamiliaal geweld aan. Samen met de actoren in het veld wordt de strijd tegen zowel fysiek als seksueel, psychologisch, economisch en online geweld opgevoerd. Concreet omvat de resolutie 34 aanbevelingen, die gaan van preventie tot slachtofferhulp. Sensibiliseringscampagnes op school moeten kinderen helpen om intrafamiliaal geweld te herkennen en hen stimuleren om hulp te vragen wanneer nodig. Daarnaast is er een sterk pleidooi voor een gedeeld beroepsgeheim ten voordele van het kind. Andere zaken moeten dan weer meer gestroomlijnd worden, zoals de procedure van tijdelijke uithuiszettingen bij huiselijk geweld. Die verschilt nu nog te vaak naargelang het behandelende parket.

Kinderen zijn altijd slachtoffer van intrafamiliaal geweld, en dragen hiervan de gevolgen voor de rest van hun leven. Of ze nu delen in de klappen, of louter toeschouwer zijn. Kinderen die voortdurend geweld zien lopen bovendien later een groter risico om zelf ook dader of slachtoffer te worden. Ook daarom mogen we inframiliaal nooit aanvaarden. Met deze voorstellen hebben we een belangrijk instrument om de regering aan te jagen en de strijd tegen intrafamiliaal geweld bovenaan de agenda te houden. Een grote stap in de goede richting!

Nieuwsbrief

Blijf je graag op de hoogte, schrijf je dan in op de nieuwsbrief van Karin. De door jou verstrekte gegevens worden enkel gebruikt om je via een nieuwsbrief op de hoogte te houden van haar activiteiten. Wij geven deze gegevens niet door aan derden. Je kunt je ook op elk moment terug uitschrijven door op de daartoe bestemde link te klikken die je onderaan elke nieuwsbrief zult vinden.

E-mailadres