Maggie De Block: patrones van de farmasector

2018-05-03

Sinds Maggie De Block (Open VLD) minister van volksgezondheid werd, viert de farma-industrie alle dagen Sinterklaas.  Het geneesmiddelenbudget wordt jaar na jaar overschreden terwijl de minister laat betijen. Al is dat nog te zwak uitgedrukt, want met 2 nieuwe maatregelen maakt De Block het voor de sector nog makkelijker om voor hun producten exuberante prijzen te vragen. Moedwil?

Soms helpen geneesmiddelen ook bij ziektes waarvoor ze oorspronkelijk niet bedoeld waren. Dan vragen de fabrikanten voor al die extra patiënten de terugbetaling aan. Maar dat gebeurt niet zonder slag of stoot: de ziekteverzekering zal immers trachten om een lagere prijs te onderhandelen. Logisch, vermits tegen die nieuwe inkomsten nauwelijks uitgaven staan. Maar van dat principe wil Maggie nu af. Waanzin, vinden onder andere de ziekenfondsen.

Over de terugbetaling van geneesmiddelen wordt beslist in een speciale commissie. Daarvoor is tot nu toe een tweederdemeerderheid nodig. Verstandig, want van veel nieuwe geneesmiddelen wordt de meerwaarde in twijfel getrokken. Een kritische doorlichting en een transparante beslissing zijn dan ook essentieel. Maar als het van De Block afhangt volstaat in de toekomst een gewone meerderheid en verloopt de stemming in het geheim. Zo zet de minister de poort wagenwijd open voor lobbyisten. Achterkamertjespolitiek op kosten van de ziekteverzekering. Daar wordt maar een groep beter van: de farma-industrie.

Nieuwsbrief

Blijf je graag op de hoogte, schrijf je dan in op de nieuwsbrief van Karin. De door jou verstrekte gegevens worden enkel gebruikt om je via een nieuwsbrief op de hoogte te houden van haar activiteiten. Wij geven deze gegevens niet door aan derden. Je kunt je ook op elk moment terug uitschrijven door op de daartoe bestemde link te klikken die je onderaan elke nieuwsbrief zult vinden.

E-mailadres