Nieuwe kringwinkel in Wespelaar opent zijn deuren

2014-03-04

Het is zover: de nieuwe kringwinkel van SPIT in Wespelaar opende zijn deuren. Het mooie en gloednieuwe gebouw geeft de oude industriële site extra elan. De 36 medewerkers kunnen er aan de slag in optimale omstandigheden. De tijd dat sociale tewerkstellingsprojecten gehuisvest waren in oude, aftandse gebouwen ligt al lang achter ons. De professionaliteit van de sector heeft de laatste jaren een enorme vlucht genomen. Ook op het vlak van huisvesting. SPIT is wat dat betreft niet aan zijn proefstuk toe. De organisatie stond mee aan de wieg van de prestigieuze sociale economiesite op de veilingterreinen in Heverlee.

Kwatongen beweren soms dat sociale economie een tweederangsrol speelt. Onterecht want ‘gewone’ bedrijven kunnen heel wat leren van sociale tewerkstellingsinitiatieven. In de sociale economie staat een goede balans tussen economische, sociale en ecologische belangen centraal. Maatschappelijke winst primeert op economisch profijt. En zo hoort het ook.

De Wespelaarse kringwinkel is niet meer weg te denken uit de regio. Vorig jaar kwamen er bijna 66.000 mensen over de vloer. Dubbel zoveel als 10 jaar geleden. Daar vaart ook het milieu wel bij, want SPIT helpt mee de afvalberg te verkleinen. Bij de renovatie en de nieuwbouw koos men resoluut voor duurzame oplossingen. Hiervoor kon SPIT rekenen op Europese middelen (EFRO). In de kringwinkel werken 36 mensen in verschillende statuten: sociale werkplaats, artikel 60, werkgestraften, of arbeidszorg. Vaak personen die om allerlei redenen in het gewoon economisch circuit weinig kansen krijgen of die er moeilijk hun draai kunnen vinden. Een prima initiatief: iedereen heeft recht op een kwalitatieve job!

Ook de buren van de Dijkstraat profiteren mee: de gevel van het gebouw verschoof een stuk naar achter waardoor de straat lichter en aangenamer is. In overleg met het gemeentebestuur kwamen er extra parkeerplaatsen en werd een in onbruik geraakte openbare weg vernieuwd. Op deze nieuwe locatie is de kringwinkel beter dan ooit gewapend voor de toekomst. In de gebouwen komen ateliers voor nieuwe activiteiten, terwijl ook de bestaande werking wordt voortgezet. Zo kan SPIT de tewerkstelling behouden én uitbreiden. Mooie perspectieven voor Wespelaar!

Nieuwsbrief

Blijf je graag op de hoogte, schrijf je dan in op de nieuwsbrief van Karin. De door jou verstrekte gegevens worden enkel gebruikt om je via een nieuwsbrief op de hoogte te houden van haar activiteiten. Wij geven deze gegevens niet door aan derden. Je kunt je ook op elk moment terug uitschrijven door op de daartoe bestemde link te klikken die je onderaan elke nieuwsbrief zult vinden.

E-mailadres