Opening nieuw regiokantoor Onthaalbureau, PRIC en OTA in Vilvoorde

2011-06-19

Op 19 mei opende Karin Jiroflée het nieuw regiokantoor in de Bergstraat in Vilvoorde. Daar huizen nu drie provinciale integratiediensten: het Onthaalbureau Inburgering, het Provinciaal Integratiecentrum (PRIC) en het Ondersteuningsteam Allochtone Jongeren in de bijzondere jeugdbijstand (OTA). De bundeling van deze drie diensten op één locatie betekent een belangrijke verbetering van de dienstverlening aan nieuwkomers en lokale besturen. De locatie in het centrum van Vilvoorde zorgt voor zichtbaarheid en een goede bereikbaarheid. De medewerkers van het Onthaalbureau Inburgering begeleiden nieuwkomers naar cursussen Nederlands als tweede taal en Maatschappelijke Oriëntatie, en naar de VDAB en/of een educatief parcours. Het Onthaalbureau organiseert hier zelf cursussen ook Maatschappelijke Oriëntatie.

"Jaarlijks krijgen we in Vilvoorde heel wat aantal inburgeraars over de vloer", zegt Karin Jiroflée. "In 2010 meldden 540 mensen zich aan in dit onthaalbureau. Dat resulteerde in 348 inburgeringscontracten datzelfde jaar. En 140 mensen die in Vilvoorde hun inburgeringstraject aflegden behaalden in 2010 een inburgeringsattest. Dit jaar tellen we al 215 aanmeldingen, 183 contracten en 81 attesten. Het gaat dus snel. Maar dankzij de praktische gespreks- en leslokalen kunnen we al deze mensen op een professionele manier begeleiden naar een nieuwe toekomst".

Het nieuwe regiokantoor huisvest ook het Provinciaal Integratiecentrum (PRIC). Het PRIC wil mensen uit andere culturen volwaardig laten deelnemen aan het maatschappelijk leven. Ook onderneemt het PRIC acties om het samenleven tussen verschillende bevolkingsgroepen te stimuleren. Verder zorgt het PRIC ervoor dat mensen uit etnisch-culturele minderheden de weg vinden naar diensten en voorzieningen die hen kunnen helpen.

Het Ondersteuningsteam Allochtone Jongeren (OTA) optimaliseert de hulpverlening in de bijzondere jeugdbijstand voor allochtone jongeren en hun gezinnen. Het gaat om jongeren die zich in een problematische opvoedingssituatie bevinden of die omwille van een misdrijf in contact komen met de bijzondere jeugdbijstand.

Nieuwsbrief

Blijf je graag op de hoogte, schrijf je dan in op de nieuwsbrief van Karin. De door jou verstrekte gegevens worden enkel gebruikt om je via een nieuwsbrief op de hoogte te houden van haar activiteiten. Wij geven deze gegevens niet door aan derden. Je kunt je ook op elk moment terug uitschrijven door op de daartoe bestemde link te klikken die je onderaan elke nieuwsbrief zult vinden.

E-mailadres