Resultaten gezondheidsenquete helpen Haacht preventief gezondheidsbeleid versterken

2021-05-21

In het najaar van 2020 lanceerde de gemeente Haacht een lokale gezondheidsenquête. Maar liefst 1103 inwoners vulden deze bevraging in. Haacht zal zich op de resultaten baseren om het preventief gezondheidsbeleid nog te versterken.

In de enquête kwam een waaier aan thema’s aan bod. Er werd gepeild naar verschillen tussen mannen en vrouwen en de leeftijdsgroepen. De lokale resultaten werden vergeleken met die van het Vlaams Gewest uit de nationale gezondheidsenquête van 2018 en waar mogelijk ook met de COVID-19-gezondheidsenquête.

Laten we beginnen met het goede nieuws. Op een aantal vlakken doet Haacht het immers beter dan het Vlaanderen. Zo zijn er minder personen met een chronische aandoening, minder rokers van ‘gewone’ en e-sigaretten en minder passieve rokers. Haachtenaren ondervinden ook minder hinder van vuilnis, ze drinken minder frisdrank en eten minder zoute en zoete snacks. Bovendien halen in Haacht meer personen de richtlijn van lichaamsbeweging.

Helaas zijn niet alle resultaten even fijn. Zo zijn er in Haacht minder personen die dagelijks groenten en fruit eten en meer alcoholgebruikers. Haachtenaren ondervinden ook vaker hinder van lawaai en het verkeer. En het percentage personen met een goede tot zeer goede subjectieve (mond)gezondheid ligt lager dan gemiddeld. Ook op vlak van sociale en geestelijke gezondheid doet Haacht het minder goed. Zo zijn er meer personen met een zwakker sociaal netwerk en voelen minder mensen zich goed in hun vel. Al is dat waarschijnlijk gekleurd door de coronacrisis: wanneer we de cijfers voor mentaal welbevinden vergelijken met de COVID-19-gezondheidsenquêtes scoort Haacht zelfs beter dan gemiddeld.

Dankzij de enquête beschikt Haacht over een schat aan gegevens. De gemeente gaat nu samen met de welzijnsraad en Logo Oost-Brabant aan de slag voor een gezonder Haacht.

Nieuwsbrief

Blijf je graag op de hoogte, schrijf je dan in op de nieuwsbrief van Karin. De door jou verstrekte gegevens worden enkel gebruikt om je via een nieuwsbrief op de hoogte te houden van haar activiteiten. Wij geven deze gegevens niet door aan derden. Je kunt je ook op elk moment terug uitschrijven door op de daartoe bestemde link te klikken die je onderaan elke nieuwsbrief zult vinden.

E-mailadres