Vrouwen zijn geen citroenen!

2015-07-23

Langer werken voor een lager pensioen: het resultaat van de pensioenhervorming van de regering Michel I. Vooral vrouwen worden uitgeperst als citroenen. Dat maakten de Ladies in Red duidelijk tijdens een actie bij het kabinet van premier Michel. Zij eisen dat de regering rekening houdt met de realiteit van vrouwen op de arbeidsmarkt.

De ploeg van premier Michel verhoogde met één pennentrek de pensioenleeftijd tot 67. Tijdens de verkiezingscampagne beloofden nochtans alle regeringspartijen dit niet te doen. Maar een jaar later zijn alle beloftes vergeten en drukt de regering - in volle vakantieperiode en zonder fatsoenlijk debat - haar onrechtvaardige maatregel door.

De loonkloof tussen vrouwen en mannen is intussen bekend. Die bedraagt vandaag zo’n 20%. Maar vrouwen hebben vaak ook kortere loopbanen omdat ze meer deeltijds werken of hun loopbaan onderbreken voor de zorg voor kinderen of ouders. Dat deeltijds werk is lang niet altijd vrijwillig.

Een lager loon en een deeltijdse of onderbroken loopbaan betekenen ook minder pensioen. Het gemiddelde vrouwenpensioen ligt vandaag ruim 300 euro lager dan dat van de mannelijke collega’s, meer bepaald 1.150 tegenover 1.466 euro. De pensioenkloof bedraagt zo gemiddeld 31% of bijna 1/3. Met die ongelijkheid houdt de regering nergens rekening.

De regeling voor vervroegd pensioen is symptomatisch. Voortaan kan dit ten vroegste op 63 na 42 jaar werken. Als je weet dat de gemiddelde loopbaan van vrouwen 34 jaar is – tegen 42 jaar voor mannen - dan is het duidelijk dat deze maatregel vooral vrouwen treft. Een pijnlijke streep door de rekening van de onderwijzeres die haar carrière gedurende 4 jaar onderbrak voor de opvoeding van haar kinderen…

Maar ook anderen worden getroffen. Zo kan wie op 18 begon te werken niet meer op 60 met pensioen, maar een jaar later. En wat te denken van een poetsvrouw met een loopbaan van 40 jaar aan een minimumloon? Zij had vroeger recht op een pensioenbonus van 83 euro per maand als ze tot 65 aan de slag bleef. Nu de regering ook deze bonus afschaft ziet ze haar kleine pensioen met 7% slinken. Rechtvaardig? Ik dacht het niet!

Nieuwsbrief

Blijf je graag op de hoogte, schrijf je dan in op de nieuwsbrief van Karin. De door jou verstrekte gegevens worden enkel gebruikt om je via een nieuwsbrief op de hoogte te houden van haar activiteiten. Wij geven deze gegevens niet door aan derden. Je kunt je ook op elk moment terug uitschrijven door op de daartoe bestemde link te klikken die je onderaan elke nieuwsbrief zult vinden.

E-mailadres