Ook geestelijk gezond na Corona?

2020-06-16

Hoe gaat het met jou? Lukt het nog? Twee vragen die we nu allemaal automatisch aan elkaar stellen. Want niemand is hieraan ontsnapt. Iedereen voelt de gevolgen van een virus dat onze samenleving (tijdelijk) overhoop heeft gegooid. Iedereen beleeft deze periode anders, maar één ding is zeker: corona brengt stress met zich mee. Je hebt misschien niet de ideale woonsituatie om in je kot te blijven, je verliest inkomen, je moet plots leerkracht worden van je kinderen of je moet je rustige, oude dag alleen doorbrengen zonder je kleinkinderen te mogen zien. Dit heeft impact én niet het minst op onze mentale gezondheid. Daarom pleit sp.a voor een toegankelijke en betaalbare geestelijke gezondheidszorg.

De cijfers van de geestelijke gezondheidszorg in België  waren al  niet om mee uit te pakken. De wachtlijsten worden steeds langer. Er worden nog steeds veel te veel anti-depressiva voorgeschreven én ons  land neemt een trieste kopplaats in in de zelfdodingsstatistieken. De gevolgen van de eenzaamheid door verminderde sociale contacten of de enorme stress die gepaard gaat met een job in de frontlinie, of met het verlies van een job of het moeten studeren op afstand zullen jarenlang voelbaar zijn. Zo is het aantal jongeren dat kampt met depressieve gevoelens tijdens de coronacrisis verdrievoudigd, terwijl 60 procent van hen begeleiding uitstelt. Laat ons deze crisis dus aangrijpen als een momentum om eindelijk te investeren in het mentaal welzijn van ons allen. Laat ons nu eindelijk werk maken van een toegankelijke en betaalbare geestelijke gezondheidszorg. Enkele zaken zijn daarbij belangrijk.

  • Laagdrempelige detectie en behandeling via de huisdokter in samenwerking met de  psycholoog
  • Een verdubbeling van het budget voor geestelijke gezondheidszorg
  • Volwaardige terugbetaling

Door een geïntegreerd beleid uit te werken waar de huisdokter in samenwerking met de psychologen instaat voor detectie en behandeling, werken we een grote drempel weg. In het huidig systeem van gedeeltelijke terugbetaling zijn de drempels veel te hoog. Voor de patiënt, maar ook voor de psycholoog. Een psycholoog moet zich ‘contracteren’ bij een 107-netwerk en moet dan werken aan een lager tarief dan in zijn gewone praktijk. De patiënt moet een voorschrift hebben van de huisarts of psychiater. Een voorschrift voor maximum vier sessies, die verlengd kunnen worden met nog eens vier sessies. Maar dan zit je al aan je maximum van acht sessies per jaar. Dit is ingewikkeld en niet transparant. Terwijl net dit soort van hulpverlening dichtbij en eenvoudig moet zijn.

Investeren in onze geestelijke gezondheid, is investeren in onze samenleving. Als we problemen meteen of zelfs al voor ze zich stellen kunnen aanpakken, zorgen we dat iedereen vooruit kan. Daarom stellen wij voor om de financiering van de geestelijke gezondheidszorg van 6% op te trekken naar 12% van het gezondheidszorgbudget.

Tot slot is een grote drempel op dit moment de betaalbaarheid. Dat probleem wordt erkend door de minister. Echter: voor de terugbetaling van psychotherapie voorzag minister De Block slechts 22,5 miljoen euro, terwijl uit alle berekeningen (o.a. van Zorgnet) blijkt dat je voor een echte toegankelijke organisatie 500 miljoen nodig hebt.

Ervaring van Eerstelijnspsychologische Functie (ELPF) toont dat 88% van de mensen na minder dan 5 sessies geholpen is. En het is net deze snelle aanpak die zo ontoegankelijk is, waardoor minder mensen de stap zetten. Als er echter niet wordt ingegrepen, groeien vaak ‘gewone’ moeilijkheden in het leven uit tot een langdurig psychisch probleem. En dat vormt niet alleen voor de patiënt een probleem, maar ook de kosten voor de samenleving lopen op. Dit vertaalt zich immers in meer mensen die nood hebben aan gespecialiseerde hulp, afwezigheid op het werk door mentaal welzijn, lagere productiviteit enzovoort. Daarom pleiten wij voor een zorg die voor iedereen betaalbaar is. Dus een volwaardig systeem van terugbetaling.  

We zitten allemaal samen nog even in deze crisis, we moeten er allemaal samen door, laat ons zorgen dat we hierna ook allemaal samen vooruit kunnen. We krijgen een unieke kans om onze samenleving van de toekomst vorm te geven. Laat dat één zijn waar we een gezonde geest in een gezond lichaam hebben!

Nieuwsbrief

Blijf je graag op de hoogte, schrijf je dan in op de nieuwsbrief van Karin. De door jou verstrekte gegevens worden enkel gebruikt om je via een nieuwsbrief op de hoogte te houden van haar activiteiten. Wij geven deze gegevens niet door aan derden. Je kunt je ook op elk moment terug uitschrijven door op de daartoe bestemde link te klikken die je onderaan elke nieuwsbrief zult vinden.

E-mailadres