Samen zorgen we voor meer verkeersveiligheid

2018-09-18

Veilig naar school! Het klinkt als een slogan uit de sixties. Maar helaas is dit standaardzinnetje nog altijd actueel. Meer dan ooit zelfs. Het aantal auto's op onze wegen neemt toe, en door onze drukke levensstijl zijn we vaak gejaagd in het verkeer. En dat komt natuurlijk de veiligheid niet ten goede. Daarom moeten politie en gemeente extra maatregelen nemen voor de verkeersveiligheid. Vooral in de omgeving van scholen.

We denken daarbij aan een mobiliteitsplan dat het autoverkeer bundelt op grote routes, en het woon-schoolverkeer te voet of met de fiets aanmoedigt. In een apart autoluw schoolrouteplan worden per school voor fietsers en voetgangers de routes uitgetekend die de belangrijkste wijken verbinden met de school. De gemeente kan ook in groep fietsen aanmoedigen door verzamelpunten aan te duiden op veilige plaatsen, of door de coördinatie of vorming van ouders die groepjes kinderen vrijwillig begeleiden.

Ook infrastructurele ingrepen maken de schoolroutes veiliger. Als we de fietspaden op de routes van het schoolrouteplan prioritair beveiligen door ze te scheiden van het autoverkeer, zijn we al een eind. Waar nodig passen we de infrastructuur in de omgeving van de schoolpoort aan. Aan alle scholen komen digitale verkeersplaten voor de zone 30. Hoe meer we fietsen, hoe veiliger het verkeer. Daarom steunen we acties die nu al lopen, zoals belgerinkel. Maar we zetten ook in op voldoende en goed uitgeruste fietsparkings of oplaadpunten voor elektrische fietsen. Dat is bovendien interessant om het fietstoerisme te bevorderen. Maar… safety first. Een versnelde (her)aanleg van de fietspaden moet voorop staan. We kunnen immers beter dan nu. Daarbij dient zeker aandacht te gaan naar straten zonder echt voetpad. Helaas zijn er die, vooral in sommige deelgemeenten, nog te veel. Ook deze straten moeten, eventueel samen met de fietspaden, versneld aangepakt worden. Toegankelijkheid dient daarbij een permanent aandachtspunt te zijn. Want ook rolstoelen, buggy's en driewielers moeten vlot stoep op, en stoep af kunnen.

Bus en trein vormen samen met de fiets het alternatief voor de wagen. Bij De Lijn zullen we daarom sterk op onze strepen moeten staan. Want de huidige besparingswoede bij de busmaatschappij schept weinig vertrouwen. Voortdurend monitoren en op tijd gaan praten en ingrijpen, is dus de boodschap. Met als eis een vlotte verbinding tussen de deelgemeenten. Ook wat de trein betreft, moeten we voortdurend onze belangen behartigen bij de hogere overheid. Het multimodaal verkeersknooppunt aan Haacht Station, MET fly-over, dienen we telkens opnieuw op de agenda te plaatsen.

Nieuwsbrief

Blijf je graag op de hoogte, schrijf je dan in op de nieuwsbrief van Karin. De door jou verstrekte gegevens worden enkel gebruikt om je via een nieuwsbrief op de hoogte te houden van haar activiteiten. Wij geven deze gegevens niet door aan derden. Je kunt je ook op elk moment terug uitschrijven door op de daartoe bestemde link te klikken die je onderaan elke nieuwsbrief zult vinden.

E-mailadres