Economie & Europa

2014-03-31

Kosten besparen én een bijdrage leveren aan het milieu: dankzij een vlootscan is dit mogelijk. Voka biedt met steun van de provincie 20 van die scans gratis aan. Adviesbureau TCOplus maakt een berekening van de huidige “Total Cost of Ownership” (TCO) van het bedrijfswagenpark en vergelijkt die met de TCO van hybride, elektrische of CNG-wagens. Ook het mobiliteitsprofiel van de bestuurders wordt verwerkt in de analyse en afgewogen tegen typische gebruikersprofielen van alternatieve brandstoffen. Dit resulteert in een rapport met concrete aanbevelingen.

2014-03-14

Equal Pay Day valt dit jaar op 18 maart. Vroeger dan in het verleden, maar nog altijd rijkelijk laat. Tot dan moeten vrouwen werken om even veel te verdienen als hun mannelijke collega’s tijdens het voorbije jaar. De loonkloof op maandbasis bedraagt immers nog steeds 21 %. En er is niet veel beterschap. Aan het huidige tempo krijgen mannen en vrouwen pas binnen 37 jaar gelijk loon. Veel te laat!

2014-03-04

Het is zover: de nieuwe kringwinkel van SPIT in Wespelaar opende zijn deuren. Het mooie en gloednieuwe gebouw geeft de oude industriële site extra elan. De 36 medewerkers kunnen er aan de slag in optimale omstandigheden. De tijd dat sociale tewerkstellingsprojecten gehuisvest waren in oude, aftandse gebouwen ligt al lang achter ons. De professionaliteit van de sector heeft de laatste jaren een enorme vlucht genomen. Ook op het vlak van huisvesting. SPIT is wat dat betreft niet aan zijn proefstuk toe.

2014-01-29

De provincie Vlaams-Brabant gaf in 20013 bijna 140.000 euro subsidies voor handelskernversterking. In Overijse en Leuven werden de geselecteerde projecten voorgesteld. Gemeenten die een detailhandelsplan opstellen of die projecten uitvoeren om hun handelskern te versterken komen in aanmerking voor provinciale steun. Denk bijvoorbeeld aan starters- en etalagewedstrijden, acties om nieuwe handelaars aan te trekken, initiatieven om de leegstand tegen te gaan, startersbegeleiding of creatie van een handelspandenfonds.

2014-01-15

Met enkele dagen tussen stelden RESOC Leuven en RESOC Halle-Vilvoorde de streekpacten voor. Provincie, lokale besturen, werkgevers en vakbonden formuleren daarin hun ambities voor de economische ontwikkeling. Deze streekpacten zijn veel meer dan het zoveelste plan. De pacten worden immers in de volgende maanden omgezet in concrete acties die de werkgelegenheid en de economie in de regio een boost moeten geven. Geen dure woorden maar daden.

2013-12-18

De provincie wil Vlaams-Brabant op de kaart zetten als dé toptechnologische regio. Daarom steunt ze zeven innovatieve projecten, voor in totaal zo’n 430.000 euro. Deze projecten werden voorgesteld bij Groep T, dat zelf ook in de prijzen viel. Innovatie is de motor van de economische ontwikkeling, en daarom onontbeerlijk voor welvaart en welzijn. Maar de valorisatie en de vermarkting van kennis blijven knelpunten. Onderzoeks- en ontwikkelingsresultaten worden nog te weinig vertaald in commerciële producten en diensten. Zo gaan kansen verloren.

Pages

Subscribe to Economie & Europa