Gezondheid

2024-02-25

Alle Belgen zijn gelijk voor de wet… maar niet voor de wetenschap. Ook nu nog kijken onderzoekers vaak door een exclusief mannelijke bril. Nieuwe producten, technologieën of medicijnen worden vooral bij of door mannen getest. Door wetenschapsland slingert een genderdatakloof met soms catastrofale gevolgen.

2023-04-18

Endometriose treft naar schatting 1 op 10 vrouwen. Toch is de ziekte zelfs bij artsen nog te weinig gekend, waardoor het gemiddeld 7 jaar duurt voor de juiste diagnose gesteld wordt.

2022-05-16

De commissie Gezondheid in De Kamer keurde het voorstel van Vooruit en PS goed om mannen die vier maanden lang geen mannelijke seksuele partner hadden, toe te laten om bloed te doneren. Hiermee sluit de commissie zich aan bij de meest recente wetenschappelijke en epidemiologische gegevens en geeft ze gevolg aan het advies van de Hoge Gezondheidsraad.

2021-09-27

In België bestaat nog geen wettelijke regeling rond draagmoederschap. Dat zorgt soms voor pijnlijke situaties en juridisch getouwtrek, zoals bij de ophefmakende zaak van baby Donna enkele jaren geleden. Vooruit wil daarin nu verandering brengen met een wetsvoorstel dat kinderen, draagmoeders en wensouders een degelijke wettelijke bescherming moet bieden.

2021-05-21

In het najaar van 2020 lanceerde de gemeente Haacht een lokale gezondheidsenquête. Maar liefst 1103 inwoners vulden deze bevraging in. Haacht zal zich op de resultaten baseren om het preventief gezondheidsbeleid nog te versterken.

2020-10-11

Tijdens deze tweede coronagolf komen verpleegkundigen handen tekort. Daarom kan tijdelijk ook ander zorgpersoneel ingezet worden om hen bij te staan. Ook studenten in de zorg mogen bijspringen. sp.a diende hiervoor een wetsvoorstel in, dat door het parlement werd goedgekeurd. Zo komen er extra handen die levens kunnen redden.

2020-02-10

Vanaf 2021 komt er een totaalverbod op tabaksreclame. Het voorstel van sp.a werd unaniem goedgekeurd in het parlement. Een belangrijke stap om te vermijden dat mensen - en vooral jongeren - beginnen te roken. Zeker bij krantenwinkels - vaak in de buurt van scholen – maakt dit een groot verschil. Deze winkels zijn immers vaak een verzamelplaats voor of na school.

2020-02-10

Tandartsen en ziekenfondsen sloten deze week een tweejarig tariefakkoord. Door het besparingsbeleid van minister De Block (Open VLD) gebeurde dat in zeer moeilijke budgettaire omstandigheden. Hierdoor konden de ziekenfondsen enkel nog een toevlucht nemen tot de maximumtarieven. En dat is niet zonder gevaar.

2019-12-15

Het is niet meer van deze tijd dat een vrouw gestraft wordt omdat ze de zware beslissing moet nemen om tot een abortus over te gaan. Daarom stelt sp.a voor om de wet aan te passen. Want abortus is vandaag nog altijd strafbaar in ons land. Daarnaast wil sp.a de wettelijke termijn voor abortus verlengen van 12 naar 18 weken.

2019-11-23

Dure, nieuwe geneesmiddelen doen het geneesmiddelenbudget kraken in zijn voegen. Als je medicijnen goedkoper wil maken en tegelijk tekorten wil vermijden, heb je een sterke generieke geneesmiddelenmarkt nodig. sp.a legt daarom een plan op tafel. Voor sp.a moeten er in de volgende legislatuur maatregelen komen om de generieke en biosimilaire markt in ons land te versterken.

2019-11-23

Eind 2019 loopt de overgangsperiode voor de federale maximumfactuur af. 80.000 kwetsbare patiënten dreigen vanaf dan fors meer te betalen voor hun zorg. sp.a stelde daarom voor om die overgangsperiode met een jaar te verlengen. Met resultaat: minister De Block laat dit opnemen in de wet die ook het eerder geblokkeerde Gezondheidsbudget 2020 regelt.

2019-10-24

sp.a dient een wetsvoorstel in om de geheime ‘Maggie-contracten’ in te zien. Dit zijn contracten die de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid sluit met farmabedrijven over erg dure geneesmiddelen. Want dat kan veel goedkoper. Volgens de kranten kostte het gebruik van deze middelen ons land tot 500 miljoen euro te veel. In onze buurlanden pakt men dit veel slimmer aan.

Nieuwsbrief

Blijf je graag op de hoogte, schrijf je dan in op de nieuwsbrief van Karin. De door jou verstrekte gegevens worden enkel gebruikt om je via een nieuwsbrief op de hoogte te houden van haar activiteiten. Wij geven deze gegevens niet door aan derden. Je kunt je ook op elk moment terug uitschrijven door op de daartoe bestemde link te klikken die je onderaan elke nieuwsbrief zult vinden.

E-mailadres