Gelijke kansen

2024-02-25

Alle Belgen zijn gelijk voor de wet… maar niet voor de wetenschap. Ook nu nog kijken onderzoekers vaak door een exclusief mannelijke bril. Nieuwe producten, technologieën of medicijnen worden vooral bij of door mannen getest. Door wetenschapsland slingert een genderdatakloof met soms catastrofale gevolgen.

2022-05-16

De commissie Gezondheid in De Kamer keurde het voorstel van Vooruit en PS goed om mannen die vier maanden lang geen mannelijke seksuele partner hadden, toe te laten om bloed te doneren. Hiermee sluit de commissie zich aan bij de meest recente wetenschappelijke en epidemiologische gegevens en geeft ze gevolg aan het advies van de Hoge Gezondheidsraad.

2021-09-27

In België bestaat nog geen wettelijke regeling rond draagmoederschap. Dat zorgt soms voor pijnlijke situaties en juridisch getouwtrek, zoals bij de ophefmakende zaak van baby Donna enkele jaren geleden. Vooruit wil daarin nu verandering brengen met een wetsvoorstel dat kinderen, draagmoeders en wensouders een degelijke wettelijke bescherming moet bieden.

2021-05-24

In ons land worden nog steeds conversietherapieën aangeboden. Dat zijn methodes met als doel de seksuele oriëntatie, genderidentiteit of genderexpressie van LGBTQI+-personen te veranderen. Daar wil Vooruit nu een einde aan stellen. De partij diende daarvoor een voorstel in.

2021-05-15

Op dit ogenblik zijn lijfstraffen in bijna alle landen van de EU verboden. België, Italië, Slovakije en Tsjechië vormen de spijtige uitzondering. Je zou voor minder het schaamrood op de wangen krijgen. Daarom dient sp.a nu een wetsvoorstel in dat systematisch geweld tussen ouders en kinderen formeel verbiedt.

2021-03-12

Er is een akkoord over de partijgrenzen heen om intrafamiliaal geweld zo grondig mogelijk aan te pakken. Goed nieuws want zo vermijden we verdriet en ontwrichting bij veel families. Hopelijk krijgt elk kind zo meer kansen om op te groeien in een veilige omgeving.

2020-11-25

Een nieuwe regering betekent nieuwe beleidsnota’s. Zo stelde staatssecretaris van Gelijke Kansen Sarah Schlitz (Ecolo) onlangs haar intenties voor in de Kamer. Ambitieuze plannen waar we ons met sp.a kunnen achter scharen. Tegelijkertijd doen we enkele aanbevelingen om het gelijke kansenbeleid te versterken en effectiever te maken.

2019-03-12

Op 12 maart steunde een meerderheid binnen de Kamercommissie Volksgezondheid mijn voorstel om het BTW-tarief voor de aankoop van brillen en lenzen te verlagen naar 6%. Een meevaller op de dag dat verschillende ziekenfondsen een betere terugbetaling van brillen vragen.

2018-05-02

IDAHOT, de Internationale Dag tegen Holebi- en Transfobie, vindt plaats op 17 mei. Die dag hijsen tal van overheden de regenboogvlag. Ook aan verschillende stations zal je die zien wapperen. NMBS, HR-Rail en Infrabel hebben immers met Trainbow een actieve en erkende vereniging voor holebi’s en transgenders (LGBT).

2018-02-22

Sinds jaar en dag neemt onze partij het op voor de rechten van alle lgbt’s (lesbian, gay, bisexual, transgender). Zo zorgde Guy Swennen rond de eeuwwisseling voor een doorbraak door de antidiscriminatiewet, de openstelling van het burgerlijk huwelijk en de openstelling van de adoptie wettelijk te regelen. Ook in deze nieuwe tijden willen we onze koplopersrol blijven aanhouden.

2018-01-19

Een recordaantal mensen klopte vorig jaar aan bij de voedselbanken. Het OCMW ziet steeds meer leefloontrekkers. Bijna één kind op vijf leeft in een gezin in armoede. Hoewel de economie in Europa aantrekt staan alle armoede-indicatoren op rood. En daarbij kan je de Vlaamse en de federale regering minstens schuldig verzuim aanwrijven.

2017-11-21

Geen zinnig mens wil terug naar de tijd waarin alleen rijken konden rekenen op deftige zorg. Toch gaan we onder Michel I steeds meer die richting uit. En ook in 2018 blijft minister van volksgezondheid De Block (Open VLD) fors besparen. Daarom diende sp.a 6 voorstellen in die van zorg weer een basisrecht moeten maken. Want gezondheid is geen luxeproduct!

Nieuwsbrief

Blijf je graag op de hoogte, schrijf je dan in op de nieuwsbrief van Karin. De door jou verstrekte gegevens worden enkel gebruikt om je via een nieuwsbrief op de hoogte te houden van haar activiteiten. Wij geven deze gegevens niet door aan derden. Je kunt je ook op elk moment terug uitschrijven door op de daartoe bestemde link te klikken die je onderaan elke nieuwsbrief zult vinden.

E-mailadres