Nieuws

2020-02-10

Tandartsen en ziekenfondsen sloten deze week een tweejarig tariefakkoord. Door het besparingsbeleid van minister De Block (Open VLD) gebeurde dat in zeer moeilijke budgettaire omstandigheden. Hierdoor konden de ziekenfondsen enkel nog een toevlucht nemen tot de maximumtarieven. En dat is niet zonder gevaar.

2019-12-15

Het is niet meer van deze tijd dat een vrouw gestraft wordt omdat ze de zware beslissing moet nemen om tot een abortus over te gaan. Daarom stelt sp.a voor om de wet aan te passen. Want abortus is vandaag nog altijd strafbaar in ons land. Daarnaast wil sp.a de wettelijke termijn voor abortus verlengen van 12 naar 18 weken.

2019-11-23

Dure, nieuwe geneesmiddelen doen het geneesmiddelenbudget kraken in zijn voegen. Als je medicijnen goedkoper wil maken en tegelijk tekorten wil vermijden, heb je een sterke generieke geneesmiddelenmarkt nodig. sp.a legt daarom een plan op tafel. Voor sp.a moeten er in de volgende legislatuur maatregelen komen om de generieke en biosimilaire markt in ons land te versterken.

2019-11-23

Eind 2019 loopt de overgangsperiode voor de federale maximumfactuur af. 80.000 kwetsbare patiënten dreigen vanaf dan fors meer te betalen voor hun zorg. sp.a stelde daarom voor om die overgangsperiode met een jaar te verlengen. Met resultaat: minister De Block laat dit opnemen in de wet die ook het eerder geblokkeerde Gezondheidsbudget 2020 regelt.

2019-10-24

sp.a dient een wetsvoorstel in om de geheime ‘Maggie-contracten’ in te zien. Dit zijn contracten die de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid sluit met farmabedrijven over erg dure geneesmiddelen. Want dat kan veel goedkoper. Volgens de kranten kostte het gebruik van deze middelen ons land tot 500 miljoen euro te veel. In onze buurlanden pakt men dit veel slimmer aan.

2019-05-17

Iedereen heeft recht op betaalbare en toegankelijke gezondheidszorg, niet alleen wie veel geld heeft. Toch blijkt vandaag uit een grootschalige studie van de ziekenfondsen nog maar eens dat mensen die arm zijn grotere gezondheidsrisico’s lopen omdat de drempels tot goede gezondheidszorg zo hoog zijn.

2019-04-16

1 Mei, Dag van de Arbeid. Een feest dat socialisten al meer dan 100 jaar vieren. Een dag voor al wie vindt dat we samen vooruit moeten. Ook dit jaar staan er op 1 mei tal van activiteiten op het programma. Dit keer onder het motto ‘zekerheid voor iedereen’. Samen voor meer koopkracht, een goed pensioen en zorgzekerheid.

2019-04-15

Er bestaat nog steeds geen grondige controle op de zonnebanksector. De Gezondheidsraad pleitte twee jaar terug voor een verbod op zonnebanken, maar daar is niets van terecht gekomen. Minister Peeters (CD&V) voert een gedoogbeleid. Het is onbegrijpelijk dat zonnebanken nog steeds niet verbannen zijn uit België. Nu de lente in het land is, gaan velen naar de zonnebank om ‘voor te bruinen’.

2019-04-04

Het is geen verrassing dat de prijsverhoging van antibiotica haar effect compleet heeft gemist. Al in 2016 waarschuwde sp.a minister De Block (Open VLD) dat een prijsstijging geen remmend effect zou hebben op het gebruik, maar zou neerkomen op een zwaardere factuur voor de patiënt.

2019-03-29

Vandaag moet je de wilsverklaring voor euthanasie nog om de 5 jaar vernieuwen, maar daar komt binnenkort verandering in. Op 27 maart keurde de Kamercommissie Justitie immers een amendement van sp.a goed, waardoor die verklaring na een eenmalige bekrachtiging straks ongelimiteerd zal gelden.

2019-03-26

De kinderpsychiatrie beschikt over 523 bedden en die zijn allemaal bezet. Kinderen en jongeren die vandaag dringend hulp nodig hebben, moeten zo’n vier tot zeven maanden wachten. Maar volgens minister van Volksgezondheid Maggie De Bock (Open VLD) is er geen vuiltje aan de lucht. Hoeveel alarmsignalen heeft een minister eigenlijk nodig? De Block ontloopt haar verantwoordelijkheid!

2019-03-23

Op 21 maart stemde het parlement een wetsvoorstel over de beheersing van het budget van 2019 voor de gezondheidszorg. Hiermee vordert minister De Block (Open VLD) 105 miljoen euro terug van de farma-industrie om de begroting op te smukken. Maar er schuilt een addertje onder het gras: de minister garandeert in ruil daarvoor om dit jaar geen financiële sancties door te voeren.

Nieuwsbrief

Blijf je graag op de hoogte, schrijf je dan in op de nieuwsbrief van Karin. De door jou verstrekte gegevens worden enkel gebruikt om je via een nieuwsbrief op de hoogte te houden van haar activiteiten. Wij geven deze gegevens niet door aan derden. Je kunt je ook op elk moment terug uitschrijven door op de daartoe bestemde link te klikken die je onderaan elke nieuwsbrief zult vinden.

E-mailadres