Nieuws

2015-07-24

Het is een kwalijke traditie: vlak voor het zomerreces duwt de Vlaamse regering er nog snel een ganse reeks beslissingen door. Helaas ook vaak over belangrijke en politiek gevoelige dossiers. Een spel van geven en nemen van coalitiepartners met soms zware gevolgen. Voor de provincies deze keer.

2015-07-23

Langer werken voor een lager pensioen: het resultaat van de pensioenhervorming van de regering Michel I. Vooral vrouwen worden uitgeperst als citroenen. Dat maakten de Ladies in Red duidelijk tijdens een actie bij het kabinet van premier Michel. Zij eisen dat de regering rekening houdt met de realiteit van vrouwen op de arbeidsmarkt.

2015-06-29

31 maart 2016: tegen dan moet de vliegroute ‘Leuven Rechtdoor’ verleden tijd zijn. Onder druk van de uitspraak van de rechter in kortgeding gaf bevoegd minister Jacqueline Galant (MR) luchtverkeersleider Belgocontrol de opdracht om de route te schrappen. Dat zou 39 weken in beslag nemen.

2015-06-21

L’union fait la force. Daarom legde ik met Anne Dedry (Groen) een resolutie neer met concrete maatregelen om alcoholmisbruik bij jongeren aan te pakken. Gericht, zonder betutteling en mét aandacht voor preventie. Zo nemen we de draad terug op waar de vorige regering die liet vallen. Een nationaal alcoholplan sneuvelde toen na bezwaren van de Open VLD-ministers.

2015-06-04

‘Verhuis je naar het eind van de wereld?’ Die vraag kreeg ik soms toen ik beslist had Leuven in te ruilen voor Haacht. Ga ik mijn vroegere stadsgenoten binnenkort gelijk moeten geven? De Vlaamse en de federale regering liggen alvast niet wakker van de bereikbaarheid van mijn nieuwe woonplaats. Integendeel. Na de afschaffing van de belbus verdwijnen nu ook de loketten in het treinstation.

2015-06-04

900.000 Belgen stellen een doktersbezoek uit om financiële redenen. Dat was vorige zomer de onthutsende conclusie van een grootschalig onderzoek in opdracht van de Europese Commissie. Vooral bij eenoudergezinnen en Belgen met een laag inkomen is de situatie schrijnend. Nochtans is de toegang tot de gezondheidszorg cruciaal.

2015-05-24

De federale regering voorziet momenteel onvoldoende middelen voor de Dienst Alimentatievorderingen. Daardoor dreigen alleenstaande ouders in financiële moeilijkheden niet te krijgen waar ze recht op hebben. Een woordje uitleg is hier op zijn plaats.

2015-05-24

Komt er een einde aan de vliegroute ‘Leuven Rechtdoor’ die onze regio al maanden uit de slaap houdt? We mogen het hopen. Intussen is een eerste stap gezet. Een Brusselse kortgedingrechter besliste immers dat de vliegroute binnen de 3 maanden moet opgeheven worden. Anders dient de Belgische Staat een dwangsom van 50.000 euro per dag te betalen.

2015-05-13

Flauwe kost, die resolutie armoedebestrijding die de meerderheidspartijen goedkeurden in de Kamercommissie Volksgezondheid. Nochtans lag er vorige maand een veel sterkere tekst op tafel. Daarin een pleidooi voor het welvaartsvast maken van uitkeringen en vervangingsinkomens en heel concrete voorstellen over energie.

2015-05-12

De Vlaamse regering rijdt zich steeds verder vast in het Uplacedossier. Drie onderzoekers van de UGent en de VUB maken immers brandhout van de Anteastudie over de mobiliteitsimpact van het winkelcomplex. Die stelde dat het best wel zou meevallen qua verkeershinder. Quod non. Vervelend voor de Vlaamse ministers die Uplace groen licht gaven en nu met de broek op de knieën staan.

2015-04-30

Het nieuws dat de politie in haar nieuw Nationaal Veiligheidsplan geen prioriteit meer wil maken van partnergeweld sloeg in als een bom. We noteren immers jaarlijks zo’n 40.000 aangiften. En het werkelijk aantal gevallen ligt waarschijnlijk nog een pak hoger.

2015-04-27

De federale regering besliste om het Fonds voor Sociale Activering in te krimpen met meer dan 15 procent. Dat komt neer op 1,7 miljoen euro minder. Een streep door de rekening van de OCMW’s die met dat geld mensen met financiële problemen laten participeren aan culturele, sociale en sportieve vrijetijdsactiviteiten. De OCMW’s reageren dan ook terecht verbolgen.

Nieuwsbrief

Blijf je graag op de hoogte, schrijf je dan in op de nieuwsbrief van Karin. De door jou verstrekte gegevens worden enkel gebruikt om je via een nieuwsbrief op de hoogte te houden van haar activiteiten. Wij geven deze gegevens niet door aan derden. Je kunt je ook op elk moment terug uitschrijven door op de daartoe bestemde link te klikken die je onderaan elke nieuwsbrief zult vinden.

E-mailadres