Nieuws

2015-05-12

De Vlaamse regering rijdt zich steeds verder vast in het Uplacedossier. Drie onderzoekers van de UGent en de VUB maken immers brandhout van de Anteastudie over de mobiliteitsimpact van het winkelcomplex. Die stelde dat het best wel zou meevallen qua verkeershinder. Quod non. Vervelend voor de Vlaamse ministers die Uplace groen licht gaven en nu met de broek op de knieën staan.

2015-04-30

Het nieuws dat de politie in haar nieuw Nationaal Veiligheidsplan geen prioriteit meer wil maken van partnergeweld sloeg in als een bom. We noteren immers jaarlijks zo’n 40.000 aangiften. En het werkelijk aantal gevallen ligt waarschijnlijk nog een pak hoger.

2015-04-27

De federale regering besliste om het Fonds voor Sociale Activering in te krimpen met meer dan 15 procent. Dat komt neer op 1,7 miljoen euro minder. Een streep door de rekening van de OCMW’s die met dat geld mensen met financiële problemen laten participeren aan culturele, sociale en sportieve vrijetijdsactiviteiten. De OCMW’s reageren dan ook terecht verbolgen.

2015-04-17

Jongeren zijn gemiddeld 15,5 bij hun ‘eerste keer’. Problematisch, want in ons land is men pas seksueel meerderjarig op 16. Wie jonger tussen de lakens duikt, pleegt eigenlijk strafbare feiten. Zelfs wanneer dit met wederzijdse toestemming onder leeftijdsgenoten gebeurt. Al gaan gelukkig weinig jeugdrechters over tot een veroordeling.

2015-04-17

1 Mei, Dag van de Arbeid. Een feest dat de socialistische beweging al meer dan 100 jaar viert. De mooiste dag van het jaar voor al wie links is. Ook dit jaar staan er op 1 mei tal van activiteiten op het programma. Start misschien met een stevig ontbijt in Bekkevoort of Rotselaar. Om 10 uur kleurt het Martelarenplein in Leuven rood.

2015-04-03

We zijn vandaag allemaal samen diep getroffen en ontredderd door het veel te vroege verlies van Steve. We herinneren hem niet alleen als politicus, maar bovenal als een warm en betrokken mens, een vriend. Uniek in de enige échte zin van dat woord. Altijd tussen de mensen, nooit erboven. Altijd op zoek naar oplossingen om muren af te breken in plaats van ze op te trekken.

2015-03-30

De Belgische abortuswet is 25 jaar oud. Een grote vooruitgang voor vrouwen en meisjes die heel wat ongewenste zwangerschappen heeft vermeden. Al klinkt vanuit de abortuscentra de vraag naar aanpassingen. Vooral de grens van 12 weken waarin een zwangerschapsafbreking mogelijk is staat ter discussie. De centra willen die liever optrekken tot de 20ste week.

2015-03-19

De Stichting tegen Kanker eist een verbod op commerciële zonnebankcentra. Dit om het aantal gevallen van huidkanker te verminderen. Economieminister Kris Peeters liet in de Kamercommissie bedrijfsleven weten dat hij nadenkt over een ‘registratiesysteem’. Daarover wil hij overleggen met de zonnebankcentra en --producenten.

2015-03-19

Meer betalen voor een slechtere dienstverlening: ziedaar het openbaar vervoerbeleid van de Vlaamse regering. Wat dit concreet betekent wordt ook in de ruime regio van Haacht pijnlijk duidelijk. Want vanaf 25 juni rijdt de belbus niet meer uit. Een gevolg van fikse besparingen bij De Lijn. De beslissing van de vervoersmaatschappij kwam hard aan.

2015-03-17

Vanaf 17 maart zal Saïd El Khadraoui niet langer fractieleider voor sp.a in de Leuvense gemeenteraad zijn. Gemeenteraadslid Mich De Winter zal vanaf nu die opdracht voor zijn rekening nemen. Mich De Winter werd maandagavond door de sp.a-fractie unaniem verkozen als fractieleider. “Het is een functie die ik met veel goesting en ambitie voor onze partij wil opnemen.

2015-03-16

Vorige week publiceerde de Artsenkrant de resultaten van een enquête bij 1.100 huisartsen. Hieruit bleek dat 2/3 de toepassing zal weigeren van de – nochtans binnenkort verplichte - derdebetalersregeling voor gezondheidszorgen voor mensen met een verhoogde tegemoetkoming. De artsen gaan zelfs verder en kondigen ‘syndicale acties’ aan. Heb ik dit goed verstaan?

2015-02-27

Vrouwen verdienen vandaag in België een vijfde minder dan mannen. zij-kant, de progressieve vrouwenbeweging en ABVV organiseren daarom op 14 maart voor de 11de keer Equal Pay Day. Dit jaar binden ze met de #SpeakUp-campagne de strijd aan met traditionele rolpatronen. Op diverse plaatsen in Vlaanderen en Brussel vindt op vrijdag 13 maart een actiedag plaats.

Nieuwsbrief

Blijf je graag op de hoogte, schrijf je dan in op de nieuwsbrief van Karin. De door jou verstrekte gegevens worden enkel gebruikt om je via een nieuwsbrief op de hoogte te houden van haar activiteiten. Wij geven deze gegevens niet door aan derden. Je kunt je ook op elk moment terug uitschrijven door op de daartoe bestemde link te klikken die je onderaan elke nieuwsbrief zult vinden.

E-mailadres